Hekimler Arasında İntihar Davranışları Anketi hk.

Hekimler Arasında İntihar Davranışları Anketi hk.

Koç Üniversitesi Ruh Sağlığı Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bünyesinde Prof. Dr. Mehmet Eskin yürütücülüğünde Prof. Dr. Pınar Okyay, Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven, Prof. Dr. Sibel Sakarya, Prof. Dr. Vedat Şar, Dr. Hale Yapıcı Eser, Ayşe Nur Karkın tarafından “Hekimler arasında intihar davranışları” hakkında bir araştırma yapılmaktadır. Bu anket dünya görüşünüz, intihar ve kişisel özelliklerinizle ilgili bir dizi ifade ve soru içermektedir.

Çalışmada intihar düşünceleri, niyeti, plan ve girişimleri; olumsuz yaşam olayları, intihara yönelik tutumlar, sosyal destek, genel ruh sağlığı, intihar düşünceleri ve planları kapsamında yardım arayıp aramadıkları; aradılarsa yardım istenenlerin tepkileri; yardım aramadılarsa nedenleri ve hekimlerin sosyodemografik özellikleriyle ilgili sorular yer almaktadır. Çalışmanın ana teması: İntihar önemli bir halk sağlığı sorunu ama hekim intiharları daha büyük bir halk sağlığı sorunudur.

Araştırmaya katılmak tamamen serbesttir ve cevaplamaya başlayanlar istedikleri an katılmaktan vazgeçebilirler.

Anketin sonrasında ortaya konacak veriler ve meslek örgütümüz adına bir rapora dönüşecek olması, alanda yaşanan sorunları görerek önlemler geliştirebilme olanağı yaratacağı için çok değerli olacaktır.

Çalışmanın yaygınlaştırılmasına desteğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Vedat Bulut
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Anket İçin Tıklayınız…