Hekimlerden Kobani’ye “Barış ve Sağlık Köprüsü”

Hekimlerden Kobani’ye “Barış ve Sağlık Köprüsü”

DR. BULCA, “SAVAŞIN SIFIR NOKTASINA BARIŞ İSTEĞİMİZİ HAYKIRMAYA GİDİYORUZ”

Türk Tabipleri Birliği(TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, TTB olarak İstanbul, Ankara, Adana Tabip Odaları olarak İstanbul’dan Kobani’ye hekimlerden oluşan bir insan zinciri ile ‘Barış ve Sağlık Köprüsü’ oluşturmak için yollara çıktıklarını söyledi.

Hükümete, devlet organlarında bulunan yetkililere barış dilinin hakim olacağı bir dil konuşulması, ülkede yaşanan şiddetin biran önce sona ermesi, Kobani’deki masum mazlum halkın geleceğinin başarıya ulaşabilmesi içinde yardımda bulunulması ve koridor açılması, yaralıların tedavi edilebilmesi için saha açılması talepleri için İstanbul ve Ankara’dan gelip, Kobani’ye gidecek ekibi Adana Tabip Odası yönetimi ve Adanalı hekimler karşıladı.

 

SAVAŞ EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARINDAN BİRİNİ OLUŞTURUYOR

Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi önünde buluşan ‘Barış ve Sağlık Köprüsü’ heyeti adına açıklama yaparak her koşulda insan yaşamı ve onurunu savunmaya devam edecekleri söyleyen Türk Tabipleri Birliği(TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, “İnsan yaşamı siyasi pazarlığın ve baskının aracı olamaz ‘’diyerek yaşam için ve acil sağlık hizmetleri için çağrı yapmıştık. Bugüne kadar hep söyledik; savaş en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturuyor diye. Savaş; İnsanları öldürüyor, sakat bırakıyor, göçe zorlayarak, insanları yerlerinden yurtlarından ediyor. Açlığa ve sefalete sürüklüyor. Bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor, çocukların ve yaşlıların en basit hastalıklardan ölmesine neden oluyor. İşte bu yüzden savaşa karşı olmak bir insanlık görevidir. Ama bugün aynı zamanda bir katliamla karşı karşıyayız. Emperyalistler tarafından beslenip, büyütülen ve silahlandırıp Ortadoğu halklarının üzerine salınan cihatçı çetelere karşı savunmasız bir halkın yaşam mücadelesine tanık oluyoruz. Özgürlük mücadelesine tanık oluyoruz. İşte bunun içindir ki bu cihatçı çetelerin durdurulması için, barış için herkes ne yapacaksa hemen bugün, şimdi yapmalıdır diyoruz. Bizler de TTB ve Hekim örgütleri olarak savaşın sıfır noktasına barış isteğimizi haykırmaya gidiyoruz” dedi.

 

İNSANLIK SUÇUNA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Adana Tabip Odası olarak, İstanbul’dan başlayıp, Ankara’da güç bulan, Mersin’in katkılarını alan ve Türkiye’nin en batısından Suruç ve Kobani’ye uzanan “Sevgi-Barış-Dayanışma-Sağlık” zincirinin bir halkası olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını belirten Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, “ Biz hekimler ülkemizin Güney Doğu’sunda ve Kobani’de IŞİD ve onun destekçileri tarafından işlenen insanlık suçuna seyirci kalmayacağımızı buradan dile getirmek istiyoruz. Dün olduğu gibi bugünde masum insanların siyasi sapkınlıklar adına katledilmesi, yaralanması, yerlerinden yurtlarından edilmesi, ezilmesi, köle gibi satılması ve bu yollarda kadim halkların yok edilmesinin karşısında tüm gücümüzle durmaya devam edeceğiz. Ettiğimiz yemine sadığız; gezi direnişinde olduğu gibi hastalara, yaralılara, kadın ve çocuklara, haksızlığa uğrayan insanlara başka hiç bir şey sorgulamadan her koşulda ölümü bile göze alarak yardım edeceğiz. Çaresiz insanların sesi olma misyonumuzu sürdüreceğiz. Bir yandan gönüllü olarak sınırındaki yangınlara koşarken bir yandan da bölgemizdeki halkların karşı karşıya getirilmesine dur diyeceğiz. Yüreklerimiz yanarken ülkenin uzak kentlerinde olağan programlarını sürdüren, halen günlük ve basmakalıp demeçlerle halkı oyalayıp kandırmaya çalışan iktidara ve siyasilere de sorunların yanında olarak ve sorumluluk alarak örnek olacağız. Sözleri, eylemleri ve demokratik duruşlarıyla topluma öncü olan, din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep ve etnik köken ayırt etmeksizin ve çağrılmayı beklemeden her ortamda her göreve koşan meslektaşlarıma ve aramıza katılarak bizleri destekleyen diğer sivil toplum kuruluşundan arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adanalı hekimlerinde katılımıyla otobüs ve minibüslere binen hekimler Suruç sınırına doğru hareket etti.

2
3
4