Hekimlerin Tanıtım Kurallarına Aykırı Eylemleri

Hekimlerin Tanıtım Kurallarına Aykırı Eylemleri

Sayın Üyemiz;
Meslektaşlarımızın internet üzerinden hizmet veren www.doktortakvimi.com. vb gibi sitelere reklam verdikleri bunun hekimlik tanıtım kurallarına ve meslek etiği ilkelerine aykırı olduğu görülmektedir. Bu sitelere üye olan hekimlerin üyeliklerini sonlandırmalarını aksi takdirde haklarında meslek etiği ilkelerine aykırı davranmaktan işlem yapılacağını bilgilerinize sunarız.
Türk Tabipleri Birliğinin konu ile ilgili yazısı ekte sunulmuştur.