“Hekimlikte Nereden Nereye” – Panel

“Hekimlikte Nereden Nereye” – Panel

Adana Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Hekimlikte Nereden Nereye” paneli düzenledi. Adana Eczacı Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak CHP Grup Başkan Vekili Ecz. Özgür Özel, Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Zafer Çalışkan katıldı.

14 Mart’ı Bayram Olarak Kutlamak Mümkün Değil
Dr. M. Can Eren’in “Bangladeş” konulu fotoğraf gösterisi ile başlayan etkinliğe CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP İl Başkanı Ayhan Barut, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, akademisyenler, hekimler, oda ve sendika temsilcileri ile ADEO yöneticileri katıldı.

Moderatörlüğünü TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca ve Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in yaptığı panel de konuşan Dr. Bulca, “Biz hekimler 14 Mart Tıp Bayramını bayram havasında kutlayamıyoruz. 14 Mart’ı Sağlıkta Dönüşüm Programının sağlık ve hekimlik alanında yarattığı tahribata karşı bir mücadele haftası olarak kutluyoruz. Bu sebeple sağlık ve hekimliği çeşitli yönleriyle ele alıyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tedavi edici hizmetlerle koruyucu hizmetlerinin ayrıldığı, tedavi edici hizmetlerin öncelenerek toplumun her türlü bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız bırakıldığı, yok ettiğimizi sandığımız kızamık, çocuk felci gibi hastalıklarla yeniden tanıştığımız bir yerde 14 Mart bayram olmuyor. İkinci basamak sağlık hizmetlerinde kamu hastanelerinin birer işletmeye dönüştürüldüğü, hastaların müşteri kabul edildiği katkı katılım paylarıyla sağlık hizmetlerine ulaşmanın zorlaştığı bir yerde, hekimlerin performans girdabında mesleklerini özgür olarak yapamadığı bir yerde 14 Mart bayram havasında olmuyor. Üniversitelerimizin eğitim öğretimden uzaklaşarak birer ticarethaneye dönüştürülmeye çalışıldığı, asistan hekimlerin ölesiye çalıştırıldığı ama mesleki bilgilerin verilmediği bir yerde 14 Mart bayram olmuyor. Ülkenin bazı bölgelerinde yaşam hakkının sağlık hakkının önüne geçtiği bir yerde 14 Mart’ı bayram olarak kutlamak mümkün değildir. Bu yüzden 14 Mart Tıp Haftasında sağlık alanını çok çeşitli yönleriyle ele alarak dokunmaya çalışıyoruz.” Diye konuştu.

Hastaların Hekime Gitme Oranı Arttı
Tüm dünya’da eczacılık mesleğinin işlevliği hakkında örnekler vererek konuşmasına başlayan CHP Grup Başkan Vekili Ecz. Özgür Özel, “Bütün dünya’da profesyonel emeklerin işçileştirilmesi süreci yaşanırken eczacılarda bundan nasibini aldı. Eğer dünyanın herhangi bir yerinde eczane eczacılığı sistemi(halk eczacılığı) korunmuyorsa, daha fazla ilaç bağımlılığı, yanlış ilaç kullanımına bağlı tıbbi sorunlar ve daha çok ilaç harcaması vardır. Halk eczacılığı hem halkı hem de kamuyu koruyan bir sistemdir. Bizim koruyabildiğimiz eczanenin sahibi ve mesul müdürünün eczacı olmasıdır. Çektikleri çok ciddi ekonomik güçlüklere karşı AKP’nin yok edemediği mesleki bir birlikteliğimiz var ama hala tehdit altındayız. Sağlıkta Dönüşüm dedikleri ama gerçek anlamda bir yıkıma dönüşmüş olan özellikle özel hastanelerden hizmet almanın oraya gitmenin özelleştirildiği, hastanın yılda iki kez ziyaret ettiği hekime gitme oranı 8.4’de çıktı. Hekim seçme özgürlüğü ile doğru hekime gidip, gitmediğinin çok tartışıldığı, koruyucu tedavi hizmetlerinin neredeyse terk edildiği, çok ciddi aksamaların olduğu görülmektedir. Sağlık Ocağı sıcaklığı terk edilerek aile hekimliği sistemi üzerinden hekimler bireysel yarışa sürüklendi. CHP olarak anaseçim beyannamemizde ve el broşürlerimizde hastalardan alınan katılım paylarının tamamını kaldıracağımızı söyledik. Sağlıkta yıkım biran önce durdurulmalıdır.” Dedi.

“Sağlık Politikalarının Karanlık Eli Hekimler Üzerinde” konu başlığıyla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından Prof. Dr. Mehemet Zencir, “Sağlıkta Dönüşümle Ödenen Bedeller” konu başlığıyla Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden Doç. Dr. Zafer Çalışkan, birer sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcıların merak ettiği soruların yanıt bulmasının ardından konuşmacılara teşekkür plaketi verildi.

????????????????????????????????????

3