HEKİMLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ, NÖBET-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, DİNLENME VE İZİN HAKLARI BROŞÜRÜ HAZIRLANMIŞTIR

Değerli Meslektaşlarım,
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği, “Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet-Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları” broşürünü hazırlamıştır.  
(
http://www.ttb.org.tr/index.php/component/content/article/2350)

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri