Her Türlü Darbe Girişimini Kınıyor, Demokrasiden ve Özgürlüklerden Asla Vazgeçmeyeceğimizi Bildiriyoruz!

Her Türlü Darbe Girişimini Kınıyor, Demokrasiden ve Özgürlüklerden Asla Vazgeçmeyeceğimizi Bildiriyoruz!

Ülkemiz dün gece bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Düne kadar ülkemizin her kademesinde kolkola girip ülkeyi  yönetenler, bugün birbirlerine darbe yapmaktadırlar. Bizler biliyoruz ki darbeler, bir ülkede demokrasiyi ortadan kaldırır, baskı sürecini arttırır, özgürlükleri kısıtlar, tüm muhalif unsurların sesini keser. Bugüne kadar darbeler ülkemizin, insanımızın, demokrasimizin, demokrasi kültürümüzün bir türlü yerleşememesine,  kişi hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmasına neden olmuştur. Oysa ki bizler şiddete dönüşmeyen her türlü düşünce ve ifade özgürlüğünün olduğu, kuvvetler ayrılığının hakim olduğu, adaletin hakim kılındığı, demokrasinin sadece seçim demek olmadığı, toplumsal huzur ve barışın sağlandığı, kurum ve kurallarıyla işleyen bir parlamenter demokrasinin yanındayız.

Askeri ve sivil tüm darbe ve darbe girişimlerini kınıyor, lanetliyor, karşısında olduğumuzu net bir şekilde ifade  ediyoruz.  Bizler laik, demokratik, bağımsız, özgürlükçü Türkiye Cumhuriyeti için demokrasimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

Olaylarda yaşamlarını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

 

ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU