Hükümete Sesleniyoruz: Saldırıları Durdurun, Gözaltındakileri Serbest Bırakın – Basın Açıklaması

Hükümete Sesleniyoruz: Saldırıları Durdurun, Gözaltındakileri Serbest Bırakın – Basın Açıklaması

Abidin Dino Parkında bir araya gelen DİRENADANA, ADANA TABİP ODASI, TMMOB İKK, DİSK, KESK, ADANA HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ, ÇHD, İHD, TİHV üyeleri ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı kurumlar adına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca okudu.

BASINA VE KAMUOYUNA
HÜKÜMETE SESLENİYORUZ: SALDIRILARI DURDURUN, GÖZALTINDAKİLERİ SERBEST BIRAKIN

AKP iktidarı “parkı halka açtık” yalanını söylemeye, Gezi Parkı’na girmek isteyen insanlara ise saldırmaya devam ediyor.
Taksim Gezi direnişinin kolektif iradesi olan Taksim Dayanışması üyeleri önceki akşam saatlerinde Gezi Parkı’na gitmek üzereyken tartaklanarak gözaltına alındı. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Taksim, İstiklal Caddesi ve çevresinde insanların üstüne su sıkılarak, gaz bombası atılarak ve kıstırıldıkları yerde şiddet uygulanarak gözaltına alındılar.
5 can kaybına, 15 insanın gözlerini kaybetmesine, 100’e yakın kafa travması yaşanmasına, binlerce yaralıya ve onlarca tutukluya rağmen hukuk tanımaz AKP iktidarı gezi parkı üzerinden saldırılarına her gün bir yenisini ekledi.

Günlerdir İstanbul’da direnen insanların Gezi Parkı’na gitme isteği neden hala polis şiddetiyle karşılık buluyor? Neden insanlar gözaltına alınıyor? Mahkeme kararlarının varlığına rağmen Gezi Parkı neden polis istilası altında tutuluyor?
AKP’nin korkusu, insanların özgürlük, barış, demokrasi ve adalet talebi ile sokaklarda protestolarını dile getiriyor ve direnmeyi terk etmiyor olmalarıdır. AKP’nin korkusu, Taksim direnişçilerinin Lice halkıyla dayanışma köprüsü kurması, Gezi direnişinin ülkedeki bütün haksızlıklara karşı bir sembol haline gelmesidir.

İşte bu korkuyla AKP hükümeti, dün de bir gece yarısı operasyonu ile kendi milletvekillerine dahi daha önceden haber vermeden, meclisten geçmekte olan torba yasanın içerisine bir madde daha ilave etti. Yaşam alanlarımıza, çevremize özgürlüklerimize yönelen saldırılara karşı mücadelenin simgesi haline gelen gezi parkı direnişinde mücadelenin en ön saflarında yer aldığı gibi hukuk mücadelesiyle de gezi parkını yapılaşmaya açan imar planını iptal ettiren TMMOB’nin yetkilerini elinden almaya çalıştı.

Çevremizin ve şehirlerimizin korunmasında, kamunun kolektif haklarını savunan TMMOB’nin etkisizleştirilerek tüm yaşam alanlarımızın yağmalanmasına ve TMMOB’ne yapılan bu saldırılara da müsaade etmeyeceğimizi buradan bir kez daha söylüyoruz.

AKP Hükümeti, bir yandan olanca gücüyle Mısır’daki darbe karşısında ‘demokrat’ kesilip, oradaki gösteri ve protesto hakkını sözde savunurken, diğer yandan bu hakkı kullanmak için sokağa çıkan kendi halkına karşı pervasızca şiddet uygulamayı sürdürüyor. AKP ve Başbakan Erdoğan, tam anlamıyla takiyye yapıyor. En iyi becerdiği işlerden biri olan gözbağcılığını devam ettiriyor.

GÖZALTINA ALINAN TAKSİM DAYANIŞMASI BİLEŞENLERİNİN TEMSİLCİLERİ
DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

Dünkü olaylarda Taksim Dayanışmadan 48 olmak üzere yaklaşık 80 kişi gözaltına alındı. Taksim Dayanışmadan gözaltına alınanlardan bazıları şöyle: Mimarlar Odası Sekreteri Mücella Yapıcı, Mimar Cansu Yapıcı, Mimarlar Odası 2.Başkanı Sabri Orcan, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, TMMOB İKK temsilcisi Süleyman Solmaz, Şehir Plancıları Odası Sekreteri Akif Burak Atlar, Şehir Plancısı Sezi Zaman, HDK Merkez Yürütme Üyesi Ender İmrek, Hakan Dilmeç, TKP MK Üyesi Erkan Baş, EMO İstanbul Şb. Bşk. Beyza Metin, İclal Bozkaya,  Aral Demircan, EHP Yöneticisi Emre Öztürk,  Kamil Tekerek,  Ongun Yücel, İsmail Sürücüoğlu, Halit Güven, Haluk Ağabeyoğlu, Elçin Fırat, Ali Akgün Ekici, Murat Sezin, İsmail Bozkaya, Ayşe Adanalı, EMEP İstanbul İl Yöneticisi Ercüment Akdeniz, FKF Sözcüsü Erçin Fırat, Sevil Kahraman, Ahmet Aktaş şu anda gözaltındadırlar.

Her türlü baskı ve engellemeler halkımızın doğal hakkını kullanımını engelleyemeyecektir. Taleplerimizin takipçisiyiz, baskılar, gözaltılar, her türlü engellemeler dayanışmamızı yıldıramayacaktır. Halkımıza dönük şiddet derhal durdurulmalı, gözaltında olan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

DİRENADANA, ADANA TABİP ODASI, TMMOB İKK, DİSK, KESK, ADANA HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ, ÇHD, İHD, TİHV

 

gozaltilar