İstirahat Raporu

İstirahat Raporu

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İstirahat Raporu ile ilgili son genelge ektedir.
Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Adana Tabip Odası

rapor