İŞYERİ HEKİMLERİNİN DİKKATİNE

İŞYERİ HEKİMLERİNİN DİKKATİNE

Sayın Meslektaşımız,

Türk Tabipler Birliği’nin 2802/2019 sayı ve 09.10.2019 tarihli yazısında, çeşitli illerde işyeri hekimliği yapıyor gözükmesine karşı ilgili işyerine hiç gitmeyen işyeri hekimleri olduğu konusundaki uyarılar, Odamız Başkanlığı’na iletilmiştir.

İşçi sağlığı, güvenliği ve meslek etiği açısından işyeri hekimlerinin kayıtlı oldukları işyerlerinde hekimlik hizmetlerini yerine getiriyor olması gerekmektedir.

İşyeri hekimlerinden diplomalarını kiralayanların tespit edilmesi durumunda, bu hekimler hakkında Disiplin Soruşturması başlatılmak zorunda kalınacaktır. Ayrıca bu hekimleri istihdam eden Ortak Sağlığı ve Güvenliği Birimleri de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilecektir. TTB’nin ilgili yazısı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,

Ek: 1- Türk Tabipler Birliği’nin 2802/2019 sayı ve 09.10.2019 tarihli yazı fotokopisi,

Yönetim Kurulu Adına
Dr. Ahmet HİLAL
Başkan