İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri ve Koşulları konulu Forum hk.

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri ve Koşulları konulu Forum hk.

Sayın Üyemiz,
SGK’nın son günlerde İSG-KATİP üzerinden yaptığı duyurular, İşyeri Hekimlerinin çalışma süreleri ve koşulları konusunda bazı soruları gündeme getirmiştir. Bu sorunlar, Adana Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonumuz tarafından düzenlenecek bir forumda tartışılacaktır. Forum, odamız avukatı Av. Ebru Atıcı Sevindik ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. İsmail Bulca tarafından yürütülecektir. Tüm İşyeri Hekimlerimizi, son dönemde İşyeri Hekimliği alanındaki bu sorunları tartışmak üzere odamızda bekliyoruz.

Tarih: 4 Aralık, Çarşamba
Saat: 18:00
Yer: Adana Tabip Odası