İşyeri Hekimlerinin Hukuki Sorumlulukları Ve İşyerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

İşyeri Hekimlerinin Hukuki Sorumlulukları Ve İşyerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

İŞYERİ HEKİMLERİNE SORUMLULUKLARI ANLATILDI

“İşyeri Hekimlerinin Hukuki Sorumlulukları Ve İşyerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular” Paneli

Adana Tabip Odası “İşyeri Hekimlerinin Hukuki Sorumlulukları ve İşyerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular” Paneli düzenledi. Adana Eczacı Odası Toplantı Salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak “İşyeri Hekiminin Hukuki Sorumlulukları” konusuyla ATO Avukatı Ebru Atıcı Sevindik, “Risk Analizinde İşyeri Hekiminin Sorumlulukları” konusuyla A Grubu İş Güvenliği Uzmanı Sabahattin Öztaş ile “İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları” konusuyla Dr. Ergün Vijdan katıldı.

MUNGAN, UCUZ İŞ GÜCÜ VE RANT KAYGISI VAR

Soma’da yaşamını kaybeden madenciler için saygı duruşun da bulunulmasının ardından panelin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, “Çok kısa süre önce yaşadığımız ‘Soma İşçi Katliamı’ bir kez daha iş yerlerindeki güvenlik sorunlarının ve hekimin sorumluluklarının tartışılmasını zorunlu hale getirmiştir. Yıllardır ülkemizin kanayan yarası olan, ancak son 12 yılda taşeronlaşma, güvencesiz, esnek çalışma sistemleri gibi çalışma şekillerinin giderek tüm ülkeyi ve tüm iş alanlarını adeta vakum gibi içine alması ile çözümsüzlükler reddedilemez bir biçimde su yüzüne çıkmıştır. Daha fazla kar için ucuz iş gücü ve rant kaygısıyla sadece bu iş yerlerinde çalışanlar değil, iş yeri hekimleri de okkanın altına itilmiş ve bu şekilde işverenin sorumlulukları başka meslek gruplarına aktarılmaya çalışılmıştır. Bu panel’de siz hekim arkadaşlarım karşılaştığınız sorunlara hukuki çözümler bulacaksınız. Konusunda uzman arkadaşlarım merak ettiğiniz sorun ve sorularınıza cevap vereceklerdir. Sizlere geldiğiniz için, konuşmacı arkadaşlarıma da değerli bilgilerini bizlere aktaracakları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Suntur, tüm hekimleri oda çatısı altında bir arada toplanarak sağlanacak birliktelik ile her türlü sorunun karşısında daha güçlü bir direnç sağlayabileceklerini ifade ederek sorunlarımız aynı çıkarlarımız aynı dedi.

VİJDAN, YÖNETMELİK SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

İşyeri hekimlerinin görev ve yetkilerinin çok geniş bir yelpaze olduğunu belirten Dr. Ergün Vijdan, “İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki ve sorumluluk eğitimleri hakkındaki yönetmelikte yasa her şeyi karşılamıyor. Bu alanla ilgili 40-50 tane daha yönetmelik yayımlandı. İşçi ölümleri devam etti. Demek ki bir yasa çıkarılırken mutlaka o alanda söz sahibi olan taraflarla bir masaya oturup, etraflıca düşünüp, yasa çıkarmak gerekir. Devlet, işyeri hekimine çok çalış, 20-30 tane işyerine koştur diyor. Bunun karşılığında benden bir güvence bekleme diyor. İşini yanlış yaparsan sen yargılanırsın diyor. İşveren sana rücü eder diyor. Bütün bunlar olurken, işyerinde kötü giden bir şey olursa bana bildir diyor. İşyeri hekimi ücretini işverenden alıyor, yukarıya işvereni şikayet etmemiz bekleniyor diyerek en göze çarpan maddelerden örnekler verdi.

ÖZTAŞ, RİSKE YOL AÇAN ETMENLER CİDDİ ELE ALINMALI

İşyeri hekimlerinin sorunlarının sektörün genel sorunlarından farklı düşünmemek gerektiğini söyleyen A Grubu İş Güvenliği Uzmanı Sabahattin Öztaş, “Bizim Türk halkı devletin sopasından korkar. Yani o sopayı halkın tepesinde hissettirmediğini hiçbir sistemi yaşama geçirme şansınız yok. Bunu da denetimlerle yapacak. Türkiye’de tam iki milyon işyeri var. Çok sayıda denetçinin olması gerekiyor. Risk değerlendirmesi yaparken Ortamın riskleri, Nadiren faaliyet riskleri ve Kimyasallardan kaynaklı sağlık riskleri gibi hekimlerin 3 temel kriterleri var. Kanserojen maddelerle çalışılan yerlerde özellikle kanser riskinin değerlendirilmesi buna yol açan etmenlerin ciddi bir şekilde ele alınıp, değerlendirilmesi, doku bozulmaları yine bir sağlık riski olarak önünüzde duruyor” diyerek sürekli ısı ortamı, toz’lu ortam, gürültülü ortam, kas iskelet sistemini bozacak çalışmaların olduğu ortamlar hakkında hekimlerin bilmesi gereken işlevleri anlattı.

AV. ATICI, SORUMLULUKLARINIZI TAM VE ZAMANINDA YERİNE GETİRİN

Sorumluluktan kurtulmanın en iyi yolunun sorumlulukları tam ve zamanında yerine getirmek olduğunu belirten ATO Avukatı Ebru Atıcı Sevindik, yaptığı konuşmada “Meslek hastalıkları, iş kazaları, işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklı işyerinin kusuru yüzünden zarar gören çalışanların uğradığı zararlar işverene yükleniyordu. Bu düzenlemelerle birlikte işyerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına rücü hakkı olduğundan bu zararları işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından isteyecekler. Gerekli belgelerle, gerekli uyarıları yazılı bir biçimde üzerinize düşen sorumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getirirseniz tam ve zamanında işverene iletirseniz zarara uğramazsınız. Eksiklikler olursa o zarardan kaynaklı işveren rücü edecektir. Bu yüzden sorumlulukları tam ve zamanında yerine getirmek önemlidir” diye konuştu. Av. Sevindik’in Yargıtay kararlarından örnekler vererek sürdürdüğü konuşmasının ardından katılımcılar merak ettikleri sorulara cevap buldular.

Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Özalevli, konuşmacılara teşekkür ederek belgelerini verdi.

Dr. Panelistler (2)
Dr. Panelistler (3)