IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

Sayın Üyemiz;

IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 06-08 Nisan 2017 tarihinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfi’sinde yapılacaktır. Kongre ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize,

Adana Tabip Odası