İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, asılsız ve delilsiz suçlamalarla yargılandığı ve 23 Kasım 2020’de tutuklanıp 10 Şubat 2021’de tahliye edildiği davanın karar duruşmasında beraat etti.

Duruşmayı TTB Merkez Konseyi, TTB Yüksek Onur Kurulu ve TTB Etik Kurulu’nun mevcut ve geçmiş dönemlerdeki üyeleri, birçok ilden tabip odalarının başkanları ve yöneticileri ile emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri ve milletvekilleri takip etti.

Savcının 15 yıla kadar hapis cezasını istediği Dr. Şeyhmus Gökalp, bir hekim olarak insanların yaşamlarını ve sağlığını öncelemek ile görevli olduğunu ve tek örgütünün TTB olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Dr. Şeyhmus Gökalp’in avukatları da iddiaların asılsız ve dayanaksız olduğuna vurgu yaparak beraat talebini yineledi.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, Dr. Şeyhmus Gökalp’in beraatına hükmetti.