Kamu Hastaneler Birliği’ne İlimizdeki Şehir Hastanesi İle İlgili İlettiğimiz Yazı hk.

Kamu Hastaneler Birliği’ne İlimizdeki Şehir Hastanesi İle İlgili İlettiğimiz Yazı hk.

Sayın Üyemiz;

11.07.2017 tarihinde Tabip Odamız tarafından Şehir Hastaneleri Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?konulu toplantı yapılmış olup ilimizdeki Şehir Hastanesi uygulaması ile ilgili üyelerimize bilgilendirmede bulunulmuş ve fikir alışverişleri olmuştur. Toplantı sonunda meslektaşlarımızdan gelen sorular derlenerek Adana Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliği’ne ekte yer alan yazımız iletilmiştir.
Çalışmalarımızda başarılar dileriz.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

İl merkezimizde yakın tarihlerde açılması planlanan Adana Şehir Hastanesinin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) şeklinde adlandırılan yöntemle yapılması nedeniyle mevcut işleyişte kimi değişikliklerin olacağı bilinmektedir. Bu kapsamda sağlık çalışanları olarak çalışma ve aile yaşantımızı etkileyecek bu yeni çalışma yöntemi konusunda bilgi edinerek kararlarımızı buna göre vermemiz, yeni duruma uygun kararlar alabilmemiz, geleceği öngörebilmemiz açısından ve kamu yararı için büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca aşağıdaki sorulara yanıt verilmesini talep ederiz.

1) Adana Şehir Hastanesine mevcuttaki hangi hastaneler ve /veya sağlık birimleri taşınacaktır?

2) Adana Şehir Hastanesine taşınacak olan mevcut hastanelerin tüzel kişiliği sonlandırılarak taşınacak ise mevcut kadro ve sözleşmeler Şehir Hastanesine nasıl devredilecektir?

3) Şehir hastanesinin alt yapısı olan kanunların farklılığı nedeniyle Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışanların yer değiştirmede yazılı muvaffakiyeti alınacak mıdır? Yer değiştirme konusu çalışanlara yazılı olarak bildirilecek midir?

4) Adana Şehir Hastanesine geçmek istemeyen çalışanların durumu ne olacaktır?

5) İl içindeki değişik hastanelerden Adana Şehir Hastanesine geçmek isteyenlerin olması durumunda bu çalışanların geçişleri hangi kıstaslara göre yapılacaktır? Hizmet puanları dışında kriter veya kriterler mevcut mudur? Mevcutsa nelerdir?

6) Adana Şehir Hastanesinde ‘’Sözleşmeli Hekimlik’’ adı altında bir uygulama olacak mıdır? Olacak ise hangi gerekçelerle ve hangi branşlarda olacaktır?

7) 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesinin açılması ile Adana ili sağlık kuruluşlarındaki toplam yatak sayısında aynı oranda bir artış meydana gelecek midir? Yoksa Adana Şehir Hastanesinin açılması sebebiyle ilgili kanunda belirtildiği üzere Adana ilindeki mevcut kamu hastanelerinin bazılarının kapatılması veya mevcut yatak sayılarında azaltılmaya mı gidilecektir? Azaltılma gerçekleştirilecekse hangi hastanelerden, hangi süre zarfında ve hangi hastaneden ne kadar yatak azaltılması yoluna gidilecektir?

8) Taşınacak veya hizmete kapatılacak hastane/hastanelerin mevcut yerleri nasıl değerlendirilecektir? Özel sektöre kiralanması, başka kuruma devredilmesi, kapatılması, yıkılması veya bakıma alınması planlanan hastaneler varsa bunlar hangileri olacaktır?

9) Polikliniklerin olmazsa olmazı olan yardımcı sağlık elemanı (tıbbi sekreter/hemşire veya Veri Giriş Elemanı) tüm polikliniklerde olacak mıdır? Hekimlerden tek başına polikliniklerde çalışması istenecek midir? Her gün 100-150 hastanın bakıldığı polikliniklerde şikayet ve şiddetin bu derece arttığı bir ortamda bu durum gerçeklerle bağdaşmayan bir durum iken yaşanabilecek olumsuzluklar için ne tür idari önlemler alınacaktır? En basitinden polikliniğinde tek başına olan bir hekim iftiraya, hakarete veya tacize uğrama durumunda bunu nasıl ispat edecektir?

10) Hekimleri yardımcı sağlık elemanı (tıbbi sekreter/hemşire veya Veri Giriş Elemanı) olmadan çalıştırma durumu mevcut ise bu uygulama hangi branşlar ve poliklinikler için düşünülmektedir? Hangi kriterlere göre bölümler belirlenecektir? Buna rağmen bir hekim sekretersiz poliklinik yapmak istemez ise sorun nasıl çözülecektir?

11) Bilindiği üzere ilgili kanun maddesinde Şehir Hastanelerindeki Görüntüleme ve Laboratuvar hizmetleri ‘’Tıbbi Destek Hizmeti’’ adı altında sınıflandırılmış olup yüklenici firma (Adana özelinde PPP Rönesans Sağlık Holding) tarafından çalıştırılacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Görüntüleme ve Laboratuvar hizmetlerinden kast edilen branşlar nelerdir? Bu maddeye göre ilgili birimlerdeki hekimler ve diğer sağlık bileşenlerinin Şehir Hastanesine geçişi yasal olarak mümkün gözükmemektedir. Buna bağlı olarak Adana Şehir Hastanesi yüklenici firmasının bu hizmet alımlarını kamu dışından gerçekleştirme zorunluluğundan hareketle bu birimlerde çalışan hekimler ve diğer sağlık çalışanları hangi hastanelerde görevlendirilecektir?

12) Adana Şehir Hastanesinde Görüntüleme ve Laboratuvar hizmetleri dışında hangi hizmetler yüklenici firma tarafından yürütülecektir? Tıbbi Destek Hizmeti olarak anılan diğer birimler ve ilgili teknik personel hangileridir?

13) Yüklenici firmanın gelecekte istemesi halinde herhangi bir branşı hizmet alımı şeklinde değerlendirme yetkisi var mıdır? Yapılan ikili sözleşmelerde böyle bir yetki varsa ve bölümde firma çalışanları görevlendirilirse ilgili bölümde çalışan hekim ve diğer sağlık bileşenleri nasıl değerlendirilecektir?

14) Şehir Hastanesinin 25 yıllık kirası döviz kuru ve enflasyona bağlı düzeltmelerle birlikte aylık/yıllık ne kadardır? Aynı şekilde bakım/onarım bedelleri tahmini olarak ne kadar olacaktır? Kira ve bakım/onarım bedelleri Döner Sermaye gelirinden mi karşılanacaktır?

15) Çalışanlara yapılacak ek ödemeler (performansa göre döner sermaye) güvence altına alınacak mıdır? Ne şekilde? Çalışanların hak kayıplarının önlenmesi için global bütçeden Döner Sermaye işletmesine peşin sermaye aktarımı yapılacak mıdır?

16) Adana ilindeki diğer Kamu Hastanelerinin Döner Sermaye işletmesi ile Şehir Hastanesi Döner Sermaye işletmesi birleştirilecek midir? Birleşecek ise bu durum hangi hastaneler ile ve hangi kanuna istinaden olacaktır? Ortak bütçe/havuz oluşturulması durumunda diğer Kamu Hastaneleri çalışanlarının döner sermaye gelirlerinde azalma olacak mıdır?

17) Sağlık Bakanlığının Adana Şehir Hastanesinde çalışacak olan hekim ve yardımcı sağlık personeli kadroları sayısı branşlara göre belirlenmiş midir? Planlanan kadro sayıları nedeniyle diğer Kamu Hastanelerinde kadro eksilmesi ve hizmet zafiyeti yaşanacak mıdır?

18) Adana Şehir Hastanesi ;  ‘Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin taşınması durumunda’ aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacaktır. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve işletmeci kurum arasında ortak kullanım ya da işbirliği anlaşması var mıdır? Var ise içeriği nedir?

19) Adana Şehir Hastanesi’nde çalışacak kişiler için yeterli otopark, kreş ve servis hizmetleri olacak mıdır? Olacak ise şartlar nedir?

20) Adana Şehir Hastanesi Sağlık Kampusu sınırları içinde özel Eczane ve medikal firmalar bulunacak mıdır?

21) Yüklenici firma ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan sözleşmelerin içeriği açıklanacak mıdır? Bu sözleşmelerde hekim ve diğer sağlık çalışanların şimdi veya gelecekte sözleşmeli çalıştırma veya performansı düşük olanların işlerine son verilmesi gibi aleyhlerine olabilecek hüküm veya hükümler mevcut mudur? Benzeri aleyhte hükümler için Adana Şehir Hastanesine geçecek olan hekim ve diğer sağlık çalışanları bilgilendirilecek midir?

22) Yüklenici firmanın açıklamalarından Şehir Hastanesinin interlandının Adana, Osmaniye ve Hatay illeri olduğu anlaşılmaktadır. Sağlığın santralizasyonu anlamına gelen bu negatif durumu önlemek için yapılan çalışmalar nelerdir? Aynı şekilde Adana merkezinde sağlığa kolay ulaşılabilirlik açısından hasta ve hasta yakınları için ne tür çalışmalar yapılmış, ne tür idari önlemler alınmıştır?

23) İlgili kanunda yüklenici firmaya verilen %70’lik yatak doluluk garantisinden hareketle; daha az yatak doluluğu durumunda aradaki fark hangi kalemlerden ödenecektir?

24) Yüklenici firma tarafından çalışanlara yönelebilecek ‘ciro’ baskısını engellemek için ne tür önlemler alınmıştır?

  Dr. Ali İhsan ÖKTEN
Yönetim Kurulu Başkanı