KAMU YADA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDAKİ GÖREVLERİNİZDEN BİRİNİ SEÇMENİZİ BELİRTEN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN YAZI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarım,
 
Kamu kurumundaki mesaisinin bitiminde İşyeri hekimliği yapan, özel hastanede veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan ya da muayehanesinde çalışan hekimlere, son günlerde Sağlık Müdürlüğü’nden “Tamgün yasası” konulu  B 1041SM4010001-354 Sayılı  (15.3.2011  15165) kişilere özel gelen;
 
Danıştay İdari Dava Kurulu’nun mezkur kararı gereği işlemlerin yapılması gerekmektedir. Kamu ya da Özel sağlık kuruluşundaki görevlerinizden birini seçerek bağlı bulunduğunuz kuruma başvuru yapmanız hususunda”  İl Sağlık Müdürü imzalı  gelen yazı teslim ve tebellüg alındığı zaman ;

 

“Tebliği teslim aldım, bu tebliği teslim almamdan dolayı hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle uğrayacağım maddi ve manevi kayıplarımdan dolayı hukuksal haklarımı saklı tutmak kaydıyla gerekli yasal işlemi başlatacağımı bildiririm “şeklinde notu  yazmaları faydalı olacaktır.

 

 Bu notu yazmayanlar veya yazanlarda dahil,   Sağlık Müdürlüğü’ne  yazacakları  dilekçe de;   “………. tarihli tebliği teslim aldım bu tebliği teslim almamdan dolayı hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle uğrayacağım maddi ve manevi kayıplarımdan dolayı hukuksal haklarımı saklı tutmak kaydıyla gerekli yasal işlemi başlatacağımı bildiririm”  şeklinde belirteceklerdir.

 

Gelen yazıda “kamu ya da özel sağlık kuruluşundaki görevlerinizden birini seçerek bağlı bulunduğunuz kuruma başvuru yapmanız gerekmektedir” sorusunda her hangi bir  tarih verilmemiştir. Yani bu işlemin ne zaman yapılacağı  tarih konusunda açıklama yoktur. Bu zamanın “ne zaman” olacağı, verilecek  dilekçede İl Sağlık Müdürlüğüne sorulması faydalı olacaktır.

 

Bu dilekçenin Sağlık müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

 
Yapılan uygulama Anayasa Mahkemesinin kararına, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayacağına dair Anayasanın 153. maddesine, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararında belirttiği 17 ve 56. maddelere aykırıdır. İdare Mahkemeleri tarafından işlemin  hukuka aykırılığını değerlendirilebileceği düşüncesindeyiz.
.
Ayrıca Anayasa aykırılık talepli İdare Mahkemesine sunulacak bireysel dava dilekçesi örneği ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Danıştay 5.Daire’sine yaptığımız başvuru metnimiz meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği web sayfasında yer alan ( http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/tamgun-2527.html ) linkten indirilebilir.
 
İdari mahkemeye başvuru kişisel olarak direk yapılacaktır ve bunun avukat tarafından yapılması gerekmemektedir. İdari mahkemeye dava açılması süreci hızlandıracaktır.Çünkü 60 gün içinde dava açma hakkımız bulunmaktadır.
 
Kamu kurumundaki mesaisinin bitiminde İşyeri hekimliği yapan, özel hastanede veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan ya da muayehanesinde çalışan hekimlere, Sağlık Bakanlığının yasaklayıcı, hukuka aykırı işlemlerine karşı hak arama özgürlüğünü kullanmalarını öneriyoruz. 
 
Adana-Osmaniye  Tabip Odası olarak meslektaşlarımıza hukuksal açıdan gerektiğinde ve istenildiği zaman destek sağlanacaktır.  (dava dilekçe örneği Adana-Osmaniye Tabip Odası web sitesinde yayınlanmıştır)
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri