“Kamuda İş Güvencesi” Paneli Düzenlendi

“Kamuda İş Güvencesi” Paneli Düzenlendi

Adana Tabip Odası(ATO) ve Sağlık Sosyal ve Hizmet Emekçileri Sendikası(SES), 657 Devlet Memurluğu kanununda yapılacak olan Kanun değişikliğini masaya yatırarak “Kamuda İş Güvencesi” konulu panel düzenledi. Panele KESK eski Genel Başkanı Dr. İsmail Hakkı Tombul ile Adana Barosu İnsan Hakları Komisyon Başkanı Av. Mustafa Çinkılıç konuşmacı olarak katıldı.

YÜKSEL, “İŞ GÜVENCESİ HER GÜN GERİYE GİDİYOR”

Meslek Örgütleri, STK, Siyasi Parti ve sendika yönetici ile üyelerinin katıldığı, Adana Eczacı Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan Sağlık Sosyal ve Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Muzaffer Yüksel, “AKP hükümetiyle beraber hepinizin bildiği gibi memurlarda, kamu emekçilerinde iş güvencesi her gün geriye gitmektedir. Hükümet herkesi taşeron yapıyor, sözleşmeli yapıyor. Tüm yurttaşa eşit davranan devlet memurlarının iş güvencesi olduğunu sanırdım. Bu gün baktığımızda hakiminden odacısına, memuruna kadar bir siyasi partinin üyesi olmak mecburiyetinde. Bir gün polis, asker, hakimlerin dışındaki herkes sözleşmeli olacağı şimdiden görülüyor.” Dedi.

DOÇ. DR. ÖKTEN, “ÖZLÜK HAKLARI GASP EDİLİYOR”

Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, ise yaptığı konuşmada “Türkiyenin siyasi tarihine bakıldığı zaman gelen her iktidar  Türkiye’de memur sayısının fazla olduğunu düşünür. Değişiklik yaparak bu sayının azalmasını isterler. Oysa yaptığım araştırmalarda OECD ülkeleri arasında en düşük memur oranı %4 oranıyla ülkemizdedir. Buna rağmen yapılan değişikliklerle sayıyı azaltma ve memur ekonomik, özlük haklarını gasp etme yoluna gidiliyor. “ diye konuştu.

ÇİNKILIÇ, “SÖZLEŞMELİ SAYISI ARTIYOR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ‘Memurluk tapulu mal olmayacak’ sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Adana Barosu İnsan Hakları Komisyon Başkanı Av. Mustafa Çinkılıç,  Kanundaki yapılması beklenen değişiklikler hakkında bilgi vererek Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre Aralık 2007’de 2 milyon 77 bin 699 kadrolu memur, 223 bin 812 sözleşmeli, 2009 yılında 2 milyon 92 bin 626 kadrolu memur, 302 bin 948 sözleşmeli, 2011 yılında 2 milyon 416 bin 159 kadrolu memur, 169 bin 282 sözleşmeli, 2016 yılında 2 milyon 854 bin 243 kadrolu memur, 180 bin 377 sözleşmeli ile toplamda 3 milyon 341 bin kişiye ulaşıldığını söyledi.

TOMBUL, “SİYASİ KADROLAŞMA YAYGINLAŞACAK”

‘Kamu Personel Rejiminde Değişim’ başlıklı bir sunum yapan KESK eski Genel Başkanı Dr. İsmail Hakkı Tombul, Kamu istihdamında temel hedeflerin; kamu personel sistemi ile özel sektör arasında kamu emekçilerinin lehine olan yasal düzenlemelerin birer bire kaldırılması, performans değerlendirme, disiplin ve cezalandırma uygulamaları üzerinden kamu istihdamının özel sektör ile uyumlu hale getirilmesi, kamu istihdam ve çalışma ilişkileri ‘kalite’, ‘performans’, ‘verimliklik’ gibi piyasacı kavramların belirleyici olması, güvencesiz istihdam kural haline gelirken, kamuda güvenceli çalışmanın küçük bir kesim ile (asker, polis, hakim ve savcılar) sınırlandırılması, kamu istihdamında ‘her koyun kendi bacağından asılacağı’ bireyci ve rekabetçi bir çalışma ortamının yaratılması, memur alımında merkezi sınavın (KPSS) kaldırılarak her kurumun kendi sınavını yapmasının sağlanması, bu şekilde siyasal kadrolaşmanın yukarıdan aşağıya doğru yaygınlaşması  yatmaktadır.” Şeklinde konuştu.
Panel katılımcıların merak ettiği soruların yanıt bulmasıyla sona erdi.