KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE İLGİLİ HEKİMLERİ İLGİLENDİREN BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR.

Değerli Meslektaşlarım,
 
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği tarafından  KHK’nin hekimlerle ilgili hükümleri hakkında bir bilgi notu hazırlanmıştır.  Bu bilgi notu 5 Eylül 2011 pazartesi (bugün) itibariyle, anamuhalefet partisi olarak Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılması talebi ile Cumhuriyet Halk Partisi’ne iletilmiştir.
Bayram tatili süresince meslektaşlarımızdan konuya ilişkin çok sayıda soru gelmiştir. Aşağıda bazıları tekrar olmak üzere meslektaşlarımıza bulundukları kurumlara göre bilgi ve önerileri içeren metnimiz yer almaktadır.  
 
Lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-2773.html
 
Bilgilerinizi sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
      Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
     Genel Sekreteri