Katsayılar

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları Adana ili için
2022 yılı için uygulanacak katsayı
13.96 olarak belirlenmiştir

Elektronik olarak erişilebilen ve abonelikleri yapılan
( https://huv.ttb.dr.tr/loginform.php ) Türk Tabipleri Birliği HUV tarifesi 1 Ocak 2015’den itibaren yürürlüğe girmiştir. Bundan böyle Türk Tabipleri Birliği’ nin özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi  işlemleri TTB-HUV üzerinden yürütülmektedir.
TTB Merkez Konseyi yılın ikinci yarısı için katsayıyı yeniden değerlendirme kararı almıştır.

Birim     X     Katsayı     =     Toplam     +     KDV %8     =     KDV li Toplam

25          X     13.96 TL   =      349.00 TL    +     27.92 TL     =     376.92TL

2022 Katsayı PDF Formatı için tıklayınız…

Cevapla