KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN HEKİMLER’İN SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VEYA ÖZLÜK SERVİSLERİNDEN ARANMASI ÜZERİNE BİLGİLENDİRME YAZISI

Değerli Meslektaşlarım,
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği, Son 2 yılda pek çok kez değiştirilen “Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği” ile “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ve bu değişikliklerin yarattığı çelişkili, keyfi uygulamalarla ilgili olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a bir yazı göndermiştir.

Son zamanlarda Sağlık Müdürlükleri veya Hastane Özlük Servislerinden “Kısmi zamanlı görev yapan hekimler” aranarak “28 Şubat’a kadar ya istifa edersiniz ya kamuda çalışırsınız!” diye sözlü olarak ifadeler kullanılıp, 28 şubat pazartesi günü sağlık müdürlüklerine çağrılarak dilekçe vermeleri söylenmektedir.

Bu yaratılan çelişkili, dayanaksız  ve keyfi uygulamaların yoğunlaşması üzerine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr.Eriş Bilaloğlu konu ile ilgili açıklama yapmıştır.

Bilgilerinize saygı ve sevgilerimle.

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Dr. Eriş Bilaloğlu, son iki yılda pek çok kez değiştirilen “Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği” ile “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ve bu değişikliklerin yarattığı çelişkili, keyfi uygulamalarla ilgili olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a bir yazı gönderdi.

SAYIN PROF.DR.RECEP AKDAĞ
T.C.SAĞLIK BAKANI
Sıhhiye-ANKARA
25.02.2011

Sayın Bakan,
Son iki yılda, Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinde çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliklerde yapılan sık değişiklikler çelişkili, keyfi uygulamaları beraberinde getirmiştir.
Yapılan değişikliklerin pek çoğu sağlık hizmetinin gereklerinden bağımsız, hekimlerin geleceklerini belirsiz, güvensiz hale getiren onları mutsuz eden uygulamalardır. Çalışma hakkı, hukuki güvenlik hakkı gibi en temel güvenceleri gözardı eden uygulamaların ülkemizdeki sağlık hizmetlerini olumlu yönde etkilemeyeceği bilinmelidir.
Birliğimize, odalarımızdan ve üyelerimizden 28 Şubat 2011 tarihine kadar yapılacak kadro dışı geçici çalışma başvuruları ile 6 Mart 2011 tarihine kadar yapılacak laboratuvar veya müessese başvuruları için çok sayıda sorun ve soru iletilmektedir.
Daha önce yürürlükte bulunan düzenlemelere göre çalışma izni, müessese laboratuvar ruhsatı almış hekimlerimizin bir kez daha uyum sağlamaya zorlanması ve “uyum” adı altında yerine getirilmesi olanaksız koşullarla çalışma haklarının ortadan kaldırılması uygulamasının gözden geçirilip durdurulması talebimizi iletir, saygılar sunarız.

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi Başkanı

TTB Hukuk Bürosu’nca hazırlanan konuya ilişkin bilgi notu için tıklayınız
(http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/ttb-2467.html)