Laik Eğitim ve Laik Yaşam! İş Güvencemizden Asla Vazgeçmeyeceğiz!

Laik Eğitim ve Laik Yaşam! İş Güvencemizden Asla Vazgeçmeyeceğiz!

KESK’in yapacağı Laiklik Mitingine Adana Tabip Odası ve TMMOB’den destek geldi.

TTB MK Üyesi Dr. İsmail Bulca, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, Eğitimsen Adana Şube Başkanı Ahmet Karagöz, Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve hekimler ile tertip komitesi üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda basın bildirisini okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, KESK’in yapacağı Laiklik mitingini desteklediklerini açıkladı.

Doç. Dr. Ökten, açıklamada şu görüşlere yer verdi;

“Türkiye’nin en temel demokratik ilkelerden uzaklaştığı, kuvvetler ayrılığının her geçen gün yeni adımlarla tahrip edildiği, emeğin haklarına yönelik saldırıların derinleştiği can kayıplarının sürekli arttığı, kentlerimizde bombaların patladığı bir dönemdeyiz. Ne yazık ki  meclisi “Laiklik yeni Anayasa’da olmamalı” diyen bir TBMM Başkanı yönetiyor. Yaşamın genelini ve en fazla eğitimi dinselleştirmeye, üstelik mezhepçi bir anlayışla şekillendirmeye çalışıyorlar.

“Dünyada ve özellikle Türkiye’de sömürü düzenini genişletmek için uygulanan baskı politikaları artık yetmiyor, yeni araçlara ihtiyaç duyuluyor, toplumun inanç üzerinden dinselleştirilmesi ve yeniden dizayn edilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda laik eğitimin de çeşitli uygulamalarla ortadan kaldırılmaya çalışıldığına tanık oluyoruz. Bunun için bir siyasal hedefin olduğunu görüyoruz. Bu hedef, dindar ve kindar bir nesil hedefidir. Bu hedef amacına ulaşırsa, böyle bir toplum sormayan, sorgulamayan, hakkını aramayan ve inanç üzerinden sömürülen bir toplum olacaktır.

Demokrasinin ve hukukun askıya alındığı bu dönemde,  toplumsal dokumuzdaki farklılıkları “tekçi” politikalarla boğmaya, kendi arzuları doğrultusunda yeni bir toplum yaratmaya çalışıyorlar.  İktidar, yıllardır kamusal olan her alanı dini kural ve referanslara göre biçimlendirmek istiyor. Dinselleştirme politikaları her türlü sömürüye, zulme, talana ve yalana kalkan yapılmak isteniyor.

Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir toplum tamamen aynı düşünen, aynı inancı paylaşan, aynı değerleri benimsemiş insanlardan oluşmamaktadır. Bu nedenle laikliğin varlığı, din ve mezhep farklılıkları üzerinden halkların, farklı inançtan ve mezhepten insanların birbiriyle çatışmalarına son vermek, her inancın kendisiyle ve diğer inançlarla eşit haklar temelinde ilişki kurmasını güvence altına almak açısından önemlidir.

Gerçek demokrasinin, eşit yurttaşlığın, temel hak ve özgürlüklerin, nitelikli kamu hizmetlerinin genişlemesinin en önemli yolunun laik eğitim, laik yaşam ve herkese güvenceli iş mücadelesini güçlendirmekten geçtiğini düşünüyoruz.

Laik, demokratik, emeğimizin değerinin bilindiği, barış içinde bir ülkede iyi hekimlik, iyi öğretmenlik, iyi mühendislik, iyi memurluk, iyi işçilik, iyi öğrencilik, yapmak istiyoruz. Çağrımız sadece demokratik kitle örgütlerinin üyelerine değil, çocuklarımıza, öğrencilere ve ülkenin geleceğinden endişe duyan herkesedir.

İktidarın kendi çıkarları için sürdürdüğü inanç istismarına yönelik girişimlerini boşa çıkarmak, gerçek anlamda laik ve demokratik bir ülkede barış içinde bir arada yaşamak için “Laik Eğitim, Laik Yaşam ve İş Güvencemizden Vazgeçmeyeceğiz! Sloganıyla 28 Mayıs Cumartesi günü KESK’in yapacağı LAİKLİK mitingini destekliyoruz.” Diye konuştu.

ADANA HALKINI BEKLİYORUZ
“Laik eğitim ve laik yaşam iş güvencelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, yaptığı konuşmada “ Talep sadece konfederasyonumuza ait talep değildir. Tüm toplumu ilgilendiren demokratik bir taleptir. Her zaman mücadele birliği yaptığımız Adana Tabip Odasının bu destek açıklaması için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada tek adam tek din, tek mezhep anlayışına ve yönetim şekline karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. İş güvencemiz tüm çalışanlar için önemli bir taleptir. Taşeronlaşmanın yaygınlaştırıldığı, kiralık işçi bürolarının oluşturulduğu, iş güvencesi anlamına gelecek kıdem tazminatının kaldırılma çalışmalarına karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. 28 Mayıs 2016 Cumartesi Günü Saat 16.00’da Mimar Sinan Kültür Merkezi önünden kortejler oluşturularak Uğur Mumcu meydanında Grup Abdal Konseriyle sürecek olan mitinge tüm Adana halkını davet ediyorum” dedi.

????????????????????????????????????