Meslektaşımıza Yapılan Psikolojik Şiddetin Takipçisiyiz.

Meslektaşımıza Yapılan Psikolojik Şiddetin Takipçisiyiz.

TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş ve Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur, dün şiddete uğrayan meslektaşımıza destek için Osmaniye’de ziyarette bulunmuşlardır. Sağlık alanında yaşanan her türlü şiddete karşı mücadelemiz sürecektir.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu