“Metabolizma Penceresinden Gıda İntoleransları” Paneli Düzenlendi

“Metabolizma Penceresinden Gıda İntoleransları” Paneli Düzenlendi

Adana Tabip Odası ile Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi “Metabolizma Penceresinden Gıda İntoleransları” paneli düzenledi.

Moderatörlüğünü Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in yaptığı panele konuşmacı olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. M. Sertaç Özer ve Gıda Yüksek Mühendisi İ. Başar Saydam katıldı.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde düzenşenen panele TTB MK Üyesi Dr. İsmail Bulca ve hekimler, ZMO Adana Şube Başkanı Semih Karademir, JMO Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, Çukurova Üniversitesinden akademisyenler, ÇÖLYAK Derneği Başkan ve yöneticileri, sendika ve STK yönetici ve üyelerinin yanısıra hasta ve hasta yakınları katıldı.

ALPARSLAN, “FARKINDALIK YARATMAK AMACINDAYIZ”
Panelin açılış konuşmasını yapan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, “Emek meslek örgütleri bir taraftan üyelerinin demokratik mesleki özlük hakları üzerinden mücadele ederken diğer taraftan kendi meslekleri açısından toplumda gerek duydukları hususlarla ilgili çalışmalar yaparak insanların yaşamlarını kolaylaştırıcı konulara dikkat çekerek gündeme getirmektir. Yetkilileri uyarmak ve toplumda farkındalık yaratmak amacındayız.” dedi.

ÖKTEN, “GLUTEN VE LAKTOZ BAZI KİŞİLERDE SORUN YARATIYOR”
Moderatör Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Bu paneli 9 Mayıs Dünya Çölyak ve 21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle düzenledik. Bu panelde başta buğday olmak üzere çeşitli tahıllarda bulunan ve bir protein olarak bilinen gluten ile sütte bulunan süt şekeri laktoz’un sindirimi sırasında bazı kimselerde ortaya çıkan metabolik açıdan sorun yaratan gıda intoleransını tartışacağız. Panelimize destek olan başta Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere Kültür Müdürü Güven Boğa’ya ve panelimize katılan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

MUNGAN, “SAĞLIKLI BESLENİN”
Sağlıklı beslenmeyle hedeflerinin; hiçbir besin öğesinin eksikliğine veya fazlalığına yol açmadan normal büyüme ve gelişmeyi sağlamak ve erişkinde sağlıklı bir yaşamın idamesi, üretkenlik ve hastalık riskinin en aza indirilmesi olduğunu söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan,  yaptığı konuşmada “Bu amaçla tüketmemiz gereken temel besin grupları;  et ve yumurta, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler ve baklagiller ve tahıllardır. Gıdaların sindirimi ağızda başlayıp, ince barsakta sindirim ve emilim ile son bulur. Bazı enzim eksiklikleri ve immünolojik kökenli gıda intoleransları bu işlemlerin gerçekleşmesine engel olurlar. Bunlar arasında çölyak hastalığı her yaş grubunda, ishal, karın ağrısı, şişkinlik, çocuklarda ek olarak büyüme geriliği, inatçı demir eksikliği anemisi ve erişkinde eklem ağrıları, karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi sindirim sistemi dışı bulgularla karşımıza gelebilir. Tanısı, öykü, kan testleri, gaita incelemesi ve gerektiğinde barsak biyopsisi ile konur, Tedavide arpa, buğday, çavdar ve yulaf içeren gıdaların mutlak ve ömür boyu diyetten çıkarılmaları gerekir. Laktoz intoleransı ise % 70 sıklıkta görülen, süt şekeri diye de adlandırılan laktozu parçalayan enzim olan laktazın yokluğu veya yetersizliği sonucunda ortaya çıkan, süt alımını takiben, gaz, karın ağrısı ve ishalle seyredebilen bir hastalıktır. Ağır ve tekrarlayan barsak enfeksiyonları, yaralanmalar, radyo-kemoterapi sonrasında da görülebilir. Tanısı iyi bir öykü, gaita incelemesi ve diyetten süt ve süt ürünlerinin çıkarılmasına verilen dramatik yanıtla konulabilir. Tedavide laktoz diyetten çıkarılmalıdır. Yoğurt, ayran ve eski peynirler daha az sorun yaratan gıdalardır. Çocuklarda diyet sonrasında kalsiyum ve de vitamini eksikliğine çok dikkat etmek gerekir.” diye konuştu.

SAYDAM, “BOL BOL SÜT İÇİN”
Son 25 yılda dünya’da sağılan hayvan sayısının birbuçuk kat arttığını buna karşın Türkiye’de %30 oranında düştüğünü ifade eden Gıda Yüksek Mühendisi İ. Başar Saydam, “ABD’de 10 milyon sağılan hayvandan 90 milyon ton süt elde ediliyor. Hindistanda 110 milyon sağılan hayvandan 120 milyon ton süt elde ediliyor. Türkiye’de ise 25 milyon sağılan hayvandan 18 milyon ton süt elde edilmektedir. Sağlıklı süt elde edilmesi ve herkes tarafından kolay ulaşılır olması gerekmektedir. İnsan sağlığı için bol bol süt tüketilmelidir” dedi.

ÖZER, “GIDA KONUSUNDA SADECE GIDA UZMANLARI KONUŞMALI”
Hayatının önemli bir kısmını gluten’in yararları ve bunu arttırmanın yolunda sarf ettiğini belirten Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. M. Sertaç Özer, “Gıdalar ve insan sağlığı arasındaki güçlü ilişki 2500 yıldan fazla zamandır bilinmektedir. Ekmek tüm dünyada neredeyse her öğünde tüketilen temel bir gıda maddesidir. 2014 yılında tüm dünya’da 127 milyon ton, Türkiye’de ise 9,1 milyon ton ekmek tüketilmiştir. Düşük randımanlı un üretilmesinin temel gerekçesi Gluten içeriğinin göreceli olarak yüksek olmasıdır. Gluten oluşturan proteinler buğdayın sadece endosperm tabakasında bulunur. Gluten, yoğurma sırasında hamura katılan havayı ve mayalar tarafından oluturulan C02 gazını hamur içerisinde tutarak ekmeğin kabarmasını ve gözenekli bir yapıya sahip olmasını sağlar. Tam tane unlar düşük randımanlı unlara göre oldukça besleyicidir. Beyaz un bileşeninde %70-75 Nişasta. %8-12 ham protein bulunur. Tüm tane ununda %60-62 nişasta. %12-15 Ham protein bulunur. Gıda konusunda herkes birşeyler söyler ama bu konuda sadece gıda uzmanları konuşmalıdır.” Diye konuştu.

Panel katılımcıların merak ettiği soruların yanıt bulmasıyla sona erdi.

Gıda Panel (1) Gıda Panel (3)