“Mevcut hali ile ASM’lerin çoğu sağlık hizmeti sunmaya uygun değil”

“Mevcut hali ile ASM’lerin çoğu sağlık hizmeti sunmaya uygun değil”

Mevcut hali ile ASM’lerin çoğunun sağlık hizmeti sunmaya uygun olmadığını söyleyen Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur, “Aile Sağlığı Merkezi(ASM)’ler kiralık yerlerde değil, yeterli donanımı sağlanmış Sağlık Bakanlığınca yapılmış kamuya ait mekânlarda hizmet vermelidir” dedi.

SORUNUN BÜYÜKLÜĞÜ ÇARPICI
Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş ve aile hekimlerinin katıldığı açıklamada Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin toplumla ilk temas eden yüzü olan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’nin pandemi döneminde de bu özelliğini sürdürdüğünü belirten Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur, “Toplum hasta olduğunda en kolay ulaşabildiği aile hekimlerine adeta sımsıkı sarılmıştır. Bu durum pandemi döneminde de birinci basamağın önemini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. ASM’ler sağlık insan gücünün %5’i ile tüm hastaların %30’una hizmet vermektedir. Bugünkü durumuyla birinci basamak sağlık kurumlarının bu yükün altından kalkması mümkün olmadığı gibi aile sağlığı merkezlerinin sadece %10’unun COVID-19 tedbirlerini uygulamaya elverişli olması sorunun büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde göstermektedir.”

BİR YILLIK KİRAYA BEDELİYLE 16 BİN ASM YAPILABİLİYOR
Şehir Hastanelerine 1 yıl için ödenen kira bedeli ile 16 bin aile sağlığı merkezi yapılabileceğinin altını çizen Genel Sekreter Dr. Suntur, “Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların sağlık hizmeti vermeye uygun olmadığını ve de bu sorunun pandemiyle birlikte tahammül edilemez hale geldiğini, bir kez daha belirtmek gerekir. Bu aile sağlığı merkezlerinin büyük bir kısmı ücreti aile hekimlerince ödenen; binaların güneş dahi görmeyen apartman altı dükkanlar, giriş ya da bodrum kat daireler vb gibi elverişsiz ortamlarda bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nca sağlık çalışanları uygunsuz hizmet binalarında çalışmaya mecbur bırakılırken halkın sağlığı da hiçe sayılmaktadır. Oysa ki şehir hastanelerine 1 yıl için ödenen 16 milyar lira kira ile 16 bin aile sağlığı merkezi yapılabilmekte ve birinci basamak sağlık hizmeti sunumunun mekan sorunu uzun yıllar boyu sürdürülebilir şekilde çözülebilmektedir.”

TALEPLERİMİZ
“Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimleri Kolunca başlatılan ‘ASM Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz’ kampanyasını bizlerde destekliyoruz. Bu anlamda taleplerimiz şu yöndedir;
ASM’lerin yeterli sayıda, uygunlukta ve eşit standartlarda olmasını sağlamak Sağlık Bakanlığının görevidir. “ASM’ler Sağlık Bakanlığı tarafından projesi bilimsel verilere göre yapılmış, hizmet sunumuna uygun eşit, standart binalarda hizmet vermelidir.”, “Bu proje ilgili mimar ve mühendislik alanları, alanın sahibi Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Çalışanları, Türk Tabipler Birliği gibi yapılarında yer alacağı kurullar tarafından oluşturulmalıdır.”, “Aile Hekimlerinden bu binalar için kira adı altında hiçbir ücret talep edilmemelidir.”, “ Mobil sağlık hizmeti verilen kırsal bölgelerde de Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete uygun donanımı sağlanmış mekânlarda hizmet verilmelidir.” dedi.

ÖZEREN, “TÜM ASM’LER SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KİRACISIDIR”
Halkın % 90’nına riskli ortamlarda 1. Basamak sağlık hizmeti sunulduğunu yaptıkları ankette gördükleini söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) AHK Yürütme Kurulu Üyesi Dr. A. Erhan Özeren, yaptığı konuşmada ” Hizmet verdiğimiz ASM’ler pandemi ve doğal felaketlere açık, halk sağlığı ve iş güvenliği içinde riskli alanlardır. TTB AHK olarak Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz. Kamuoyuna şu çelişkiyi de ifade edeyim ülke de aşağı yukarı tüm aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’nın kiracısıdır. Polis Karakola, Öğretmen Okula, Hakim Adliyeye kira mı veriyor? Aile Hekimlerinin ASM’lere kira vermelerini cidden anlamlandıramıyoruz. Daha kat mülkiyeti dahi olmayan ASM’ler var. Bu sorun ivedilikle çözülmelidir.” dedi.