Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmeliklerin İptali için Dava Dilekçesi

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmeliklerin İptali için Dava Dilekçesi

06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik maddelerini değiştiren düzenlemeler yayımlanmıştır. Bu düzenlemeler ile muayenehanelerinde mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini özel sağlık kuruluşlarında (özel hastaneler ve tıp merkezlerinde) yapabilme hakları hukuka aykırı olarak kısıtlanmıştır.

Hekimlerin haklı tepkileri ve yapılan toplantılar neticesinde Türk Tabipleri Birliği tarafından, değişikliklerin yürütmelerinin durdurulması ve iptali talebiyle her iki yönetmelikle ilgili davalar açılmıştır. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu ve muayenehane hekimleriyle yapılan toplantıda bireysel dava açmak isteyen muayenehane hekimlerine hukuki destek verilmesi için dilekçe örneği hazırlanmıştır. vekaleten dava açmak isteyenlerin odamızla irtibata geçmeleri rica olunur.

Dava dilekçe örneği indirmek için tıklayınız

Dava açma süresi 60 gündür, 5 Aralık 2022 son gündür.

Ancak 5 Aralık’a kadar dava açmayan hekimler dahi ileride herhangi bir tarihte özel hastaneye hasta yatırmak ister ve müdürlükçe engellenirlerse, engellenen işlem özelinde idare mahkemesinde iptal davası açabileceklerdir.

Dava kazanılırsa dava masrafları karşı tarafa yüklenecek ve ilgili davacı hekime yapmış olduğu dava masrafları iade edilecektir. Kaybedilecek olursa dava masrafları ilgili davacı hekim üzerinde bırakılacağı gibi karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun olarak belirlenecek karşı vekalet ücreti de ilgili davacı hekime yüklenecektir.

Adana Tabip Odası

NOT:

2022 yılı tarifesine göre şu sıra uygulanan asgari vekalet ücreti Danıştay için duruşmalı 7425-TL, duruşmasız 4500-TLdir.