MUAYENEHANE HEKİMLİĞİ YAPANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR DUYURU…..

Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği gibi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos 2010 tarihinde yapılan değişiklikler ile; muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartları(!) düzenlenmişti. 3 Ağustos düzenlemesi, mevcut muayenehanelere de bir yıllık “uyum” süresi tanımıştı.

Danıştay 10. Dairesi tarafından, 3 Ağustos değişikliklerinin pek çok maddesi hakkında hukuka aykırılık tespiti yapılarak, yürütmesi durdurulduğu halde,nerdeyse aynı düzenlemeler bu kez 7 Nisan değişiklikleri ile karşımıza çıktı.Muayenehane açmayı fiilen imkansız kılan 7 Nisan değişikliklerine karşı; Türk Tabipleri Birliği’nin yanı sıra, İstanbul Tabip Odası tarafından da dava açıldı.Bir yandan “erteleme”, diğer yandan “yeni yönetmelik” beklentilerinin arttığı bu günlerde, takvim de hızla ilerliyor ve bilindiği gibi Yönetmeliğin geçici 7. maddesi gereğince Müdürlüğe başvurmak gerekiyor.

Bu nedenle; herhangi bir hak kaybı ve/veya mağduriyet yaşamamak için İSTANBUL TABİP ODASI tarafından hazırlanan başvuru dilekçesi hazırlanmıştır. Görüldüğü gibi bu dilekçede itirazlarımız da yer alıyor ve tabii ki her türlü hakkımız da saklı tutuluyor. Başvuru dilekçesinin 3 Ağustostan önce verilmesini öneriyoruz.

Ayrıca dilekçeleri iki suret olarak hazırlamanızı ve siz de kalacak bir nüshasına da evrak kayıt numarası almayı unutmamanızı önemle hatırlatıyoruz.

Faydalı olabileceğini düşündüğümüz bu yazının ayrıntılarına ulaşmak için  http://ohk.istabip.org.tr/index.php/home.html tıklayınız.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

    Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
     
Genel Sekreteri