Muayenehanelerden Veri Isteğiyle Ilgili Yeni Yazı

Muayenehanelerden Veri Isteğiyle Ilgili Yeni Yazı

Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi olarak oluşturulan veri sistemine bütün hasta verilerinin gönderilmesi suretiyle hastaların kişisel sağlık verilerinin toplanması için uzun süredir çeşitli işlemler yapıldığı bilinmektedir.

Bu kapsamda çeşitli düzenlemeler yapılmış, tarafımızdan açılan davalarla anılan düzenlemeler iptal edilmişti. Son olarak, 2019 yılında yayınlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada, bu Yönetmeliğin dayanağı olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  ilgili hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali için, Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Anılan süreç devam ederken, il sağlık müdürlükleri tarafından  kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla  ya da Bakanlık politikası gereği denilerek çeşitli yazılarla özellikle muayenehanelerden hasta verilerinin toplanmasına çalışılmış; bunlara karşı ilgililer tarafından itirazlar yapılmıştı.

Şimdi, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 16.12.2020 tarihli bir yazısı ilgi tutularak hasta verilerinin yeniden talep edildiği görülmektedir. Hukuka uygun olmayan bu talebe karşı meslektaşlarımızın itirazlarında kullanabilecekleri dilekçe örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dilekçe örneği için tıklayınız…