MUAYENEHANELERLE İLGİLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAŞHEKİMLİKLERİN YAPTIĞI TOPLANTILARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU.

Değerli Meslektaşlarım,
 
Bilindiği gibi bayram tatilinin hemen öncesinde, 26.8.2011 Cuma günü, (KHK) “bayram sürprizi” olarak hayatımıza giren ve hekimlik mesleğini, toplum sağlığını, tıpta uzmanlık eğitimini (…) değil, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi Ve Danıştay 5. Dairesinin gerekçeli kararlarını da yok sayan, yeni bir “tam gün süreci ile karşı karşıya  kaldık.
Tatil dönüşü “derhal” başlayan tebligatlardan sürecin daha çetin geçeceği , hekimlere hayatlarını planlayabilmek için makul sürenin tanınmayacağı anlaşılmaktadır.
Üstelik Başhekimlerin ve sağlık müdürlüklerinin “acil toplantı” yaparak, toplantıda ilettikleriden ve teblig edilen yazılardan;tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi yine şehirden şehire hatta hastaneden hastaneye değişkenlik gösteren, garip bir uygulama sürcinin hekimleri beklediği gözlenmektedir.
 
Bu yüzden hekimlerin bu konu hakkında bilgilendirilmeleri ve verecekleri dilekçe örnekleri için, İSTANBUL TABİP ODASI’nın hazırlamış olduğu bilgi notu için linki tıklamanız rica olunur.
 
http://www.istabip.org.tr/index.php/haberler/2172-yeni-tam-guen-suereci-le-lgili-yazlar-tebli-edilmeye-baland.html
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
     Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
     Genel Sekreteri