MÜZİK ALETİ ÇALABİLEN ÇOCUKLARIMIZIN DÜZENLEYECEĞİ KONSER PLANLANMIŞTIR.

Değerli Meslektaşlarım,

Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın  faydalarını iyi bilen hekimler bizler yani Adana-Osmaniye Tabip odası olarak;  2012 yılında yapılacak “14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde herhangi bir müzik aleti çalan hekim arkadaşlarımızın çocuklarını da unutmadık.

Herhangi bir müzik aletini çalabilen hekim arkadaşlarımızın çocuklarının verecekleri bir KONSER planlanmıştır. Bu konserde bizim çocuklarımız,  hangi müzik aletini çalıyorlarsa onunla çalabilecekleri en iyi bir parçayı çalmalarını isteyeceğiz. Her çocuk solo şeklinde bu parçayı seslendirecektir. Eğer istenirse çalınacak parça başka bir müzik aleti ile birlikte daha güzel çalınabiliyorsa yanına o müzik aletini çalabilen arkadaşına veya dışarıdan bir kişiye de izin verilecektir. 

Amacımız çocuklarımızın kendi çalacakları müzik aletleri ile konser vermeleri ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın yaratacakları ve ortaya koyacakları eserleri gururla izlemek olacaktır. Çocuklarımızın yaşlarının 18 yaş altı olması önemlidir. 

Konser verilecek salon daha sonra bildirilecektir.

Bu nedenle herhangi bir müzik aleti çalabilen hekim arkadaşlarımızın çocuklarının isimleri, anne-baba isimleri ve kısa bir özgeçmişlerini (ayrıca müzik özgeçmişi de dahil) Adana-Osmaniye Tabip odası’na (bizzat gelerek, faks ile 0 322 458 00 01 veya adanatabip@adanatabip.org.tr adresine mail olarak, mail olarak gönderildikten sonra da telefonla teyit edilmesi 0 322 458 00 08) 18 Şubat 2011 tarihine kadar göndermeleri rica olunur.

Doç.Dr. Sezgin Güvel
Adana-Osmaniye Tabip odası
Sosyal Etkinlikler Komisyonu Başkanı