Müzik Aleti Çalabilen Çocuklarımızın Düzenleyeceği Konser Başvuruları Başlamıştır

Müzik Aleti Çalabilen Çocuklarımızın Düzenleyeceği Konser Başvuruları Başlamıştır

14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİNDE; MÜZİK ALETİ ÇALABİLEN ÇOCUKLARIMIZIN DÜZENLEYECEĞİ KONSER BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.‏

Sevgili Arkadaşlar,

Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın faydalarını iyi bilen hekimler bizler yani Adana Tabip odası olarak; 2023 yılında yapılacak “14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde herhangi bir müzik aleti çalan hekim arkadaşlarımızın çocuklarını bu yılda unutmadık.

 

Herhangi bir müzik aletini çalabilen hekim arkadaşlarımızın çocuklarının verecekleri ve bu yılda 10’uncusunu düzenleyeceğimiz KONSER; 11 Mart 2023 Cumartesi günü Adana Tabip Odasında yapılacaktır.

Bu konserde çocuklarımızdan, hangi müzik aletini çalıyorlarsa onunla çalabilecekleri en iyi bir parçayı çalmalarını isteyeceğiz.

Her çocuk solo şeklinde bu parçayı seslendirecektir. Eğer istenirse çalınacak parça başka bir müzik aleti ile birlikte daha güzel çalınabiliyorsa yanına o müzik aletini çalabilen arkadaşına veya dışarıdan bir kişiye de izin verilecektir.

Amacımız çocuklarımızın kendi çalacakları müzik aletleri ile konser vermeleri ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın yaratacakları ve ortaya koyacakları eserleri gururla izlemek olacaktır. Çocuklarımızın yaşlarının 18 yaş altı olması önemlidir.

Bu nedenle herhangi bir müzik aleti çalabilen hekim arkadaşlarımızın çocuklarının isimleri, anne-baba isimleri ve kısa bir özgeçmişlerini (ayrıca müzik özgeçmişi de dahil) Adana Tabip Odası’na telefonla 0 322 458 00 08, whatsapp ile 0533 745 51 19

veya adanatabip@gmail.com adresine mail olarak, mail olarak gönderildikten sonra da telefonla teyit edilmesi (0 322 458 00 08) 3 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar göndermeleri rica olunur..

 

Adana Tabip odası

Sosyal Etkinlikler Komisyonu