Müzik Aleti Çalabilen Çocuklarımız’ın Düzenleyeceği Konser Başvuruları Başlamıştır

Müzik Aleti Çalabilen Çocuklarımız’ın Düzenleyeceği Konser Başvuruları Başlamıştır

14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİNDE; MÜZİK ALETİ ÇALABİLEN ÇOCUKLARIMIZIN DÜZENLEYECEĞİ KONSER BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.‏

Sevgili Arkadaşlar,

Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın faydalarını iyi bilen hekimler bizler yani Adana Tabip odası olarak; 2014 yılında yapılacak “14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde herhangi bir müzik aleti çalan hekim arkadaşlarımızın çocuklarını bu yılda unutmadık.

Herhangi bir müzik aletini çalabilen hekim arkadaşlarımızın çocuklarının verecekleri ve bu yılda 3. sini düzenleyeceğimiz KONSER; 8 Mart 2014 Cumartesi günü saat 15.00’da Adana Çukurova Bil-fen Okulları salonunda yapılacaktır.

Bu konserde çocuklarımızdan, hangi müzik aletini çalıyorlarsa onunla çalabilecekleri en iyi bir parçayı çalmalarını isteyeceğiz.

Her çocuk solo şeklinde bu parçayı seslendirecektir. Eğer istenirse çalınacak parça başka bir müzik aleti ile birlikte daha güzel çalınabiliyorsa yanına o müzik aletini çalabilen arkadaşına veya dışarıdan bir kişiye de izin verilecektir.

Amacımız çocuklarımızın kendi çalacakları müzik aletleri ile konser vermeleri ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın yaratacakları ve ortaya koyacakları eserleri gururla izlemek olacaktır. Çocuklarımızın yaşlarının 18 yaş altı olması önemlidir.

Bu nedenle herhangi bir müzik aleti çalabilen hekim arkadaşlarımızın çocuklarının isimleri, anne-baba isimleri ve kısa bir özgeçmişlerini (ayrıca müzik özgeçmişi de dahil) Adana Tabip Odası’na (bizzat gelerek, faks ile 0 322 458 00 01 veya adanatabip@adanatabip.org.tr adresine mail olarak, mail olarak gönderildikten sonra da telefonla teyit edilmesi (0 322 458 00 08) 5 Mart 2014 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar göndermeleri rica olunur..

Adana Tabip odası
Sosyal Etkinlikler Komisyonu