Ne Gezi’de Ne Şırnak’ta: Hekimlik yapmak yargılanamaz!

Ne Gezi’de Ne Şırnak’ta: Hekimlik yapmak yargılanamaz!

Ne Gezi’de Ne Şırnak’ta: Hekimlik yapmak yargılanamaz!
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2 Ağustos 2019 tarihinde 1’i hekim 3’ü hemşire olmak üzere 4 sağlık çalışanının, sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alındığını, 5 Ağustos’ta ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları haberini üzülerek öğrendik. Sağlık çalışanlarının tutuklanma gerekçelerinin “10 yaşındaki bir çocuğu, sokağa çıkma yasağı sırasında tedavi etmek” olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Bu durum insani ya da tıbbi etik de dahil hiçbir açıdan ve hiçbir koşulda kabul edilemez! Savaş koşullarında dâhi, hekim ve sağlık çalışanlarının öncelikli görevi insan hayatını korumaktır. İnsanları herhangi bir kriter gözetmeksizin, ayrım yapmadan onlara sağlık hizmeti sunmak evrensel bir hekimlik ilkesidir ve hekimliğin temelidir. Bir hekim, ister görev alanında isterse hayatın herhangi bir alanında insanlara sağlık hizmeti sunarken, yaralılara müdahale ederken, iktidarın ne düşündüğünü veya nasıl davranmasını istediğini düşünmez ve asla düşünmeyecektir. Dünyanın her yerinde hekimler ve sağlıkçılar, tarafı, nedeni, inancı ne olursa olsun sağlık yardımına muhtaç durumdaki herkese yardıma koşmaktan geri durmayacaktır.
İktidar daha önce de Gezi olayları esnasında yaralılara yardım eden sağlıkçıları hedefe koymaya çalışmış, fakat hekimliğin evrensel değerleri karşısında sergilediği bu anlaşılamaz tavrı sürdürememiştir. Şimdi de aynı gerekçelerin Şırnak’ta tutuklanma nedeni olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz. Hekimliğin evrensel değerlerini sonuna kadar korumak, Hipokrat andımıza sahip çıkmak, tüm hekimler ve sağlık çalışanlarının en önemli görevlerinden birisidir. İktidarın politikalarının hekimliğin değerlerini yıpratmasına, hekimleri korkutmasına izin vermeyeceğiz. Biz hekimler, mevcut koşullara bakmaksızın zor durumdaki insanlara yardım elini uzattık ve var olduğumuz sürece uzatmaya da devam edeceğiz. Hekimliğin evrensel değerinin bir “tutuklama gerekçesi” olmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz!

Adana Tabip Odası