“Normalleşme Süreci ile Sağlık Çalışanlarının Riski Atıyor”

“Normalleşme Süreci ile Sağlık Çalışanlarının Riski Atıyor”

Hastanelerin “normale” dönmesi sonucu hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının risklerinin artacağını ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Normalleşiyoruz ancak son bir hafta da iki hekim Covid-19’dan öldü. Koruyucu tedbirler bırakılmamalıdır.” dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YETERLİ KORUYUCU TEDBİRLER ALINMADI

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Covid-19 salgının ilk gününden itibaren özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanları bu hastalığın en büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Son bir haftada iki meslektaşımızı daha koronavirüs enfeksiyonu nedeni ile kaybettik. Bu nedenle üzüntülü ve öfkeliyiz. Öfkeliyiz; çünkü sağlık çalışanlarına yönelik koruyucu tedbirler pandemi başlangıcından itibaren  yeterince alınmamıştır. Hatta sağlık çalışanlarını suçlayıcı açıklamalar yapılmıştır. Son olarak ölen meslektaşımız Op. Dr. Salih Cenap Çevli hastalanmadan önce attığı bir tweetinde “hala koruyucu giysisinin” olmadığını belirtiyordu. Sürekli diğer ülkelerle karşılaştırma yapan Sağlık Bakanlığını hekim ve sağlık çalışanlarının vefat ve hastalanma oranları açısından da karşılaştırmaya ve gerçek verileri açıklamaya davet ediyoruz.”

HEKİMLERİN VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RİSKLERİ ARTIYOR

Başkan Prof. Dr. Hilal, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde vakaların azaldığı belirtilmektedir. Bunun sonucu olarak kısıtlamalar kalkmakta ve halkımız normal yaşantısına hızla döndüğü görülmektedir. Bu hızlı geçiş ile ilgili endişelerimiz sürmektedir. Çünkü son bir haftadır vaka hızında artış görülmektedir.  Özellikle hastanelerin “normale” dönmesi sonucu hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının riskleri artacaktır. Sağlık Bakanlığına ve sağlık otoritelerine sağlık çalışanlarının korunması için her türlü önlemin alınmasını tekrar hatırlatıyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından performans ödemeleri ile ilgili yapılan çifte standart her türlü riski göze alarak çalışan sağlık çalışanlarında motivasyon kaybına neden olmuş ve çalışma barışını bozmuştur. Sağlık bir ekip işidir. Daha fazla tahribata yol açmadan ekibin tümüne Üniversite, bakanlık, hekim, hemşire, işçi, personel ayrımı yapılmadan  ödemeler yapılmalıdır.” dedi.