İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE İYİ HEKİMLİK; “TUTUKLU MUAYENELERİ VE CEZAEVLERİ ÖRNEĞİ” KONULU PANEL VE DR.SADIK ÇAYAN MULAMAHMUTOĞLU’NUN DURUŞMASINA DAVET.

Değerli Meslektaşlarım,
Bildiğiniz gibi Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği tutuklu ve hükümlülerin sağlığa ulaşma haklarını ihlal eden, hekimlik onurunu zedeleyen üçlü protokolün kaldırılması konusunda yoğun çaba harcamaktadır.
Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu hastasını kelepçeli olarak muayene etmeyi reddettiği için yargılanmaktadır. Duruşma 27 Temmuz 2011 günü saat 09.30’da Mardin Midyat Adliyesi’nde yapılacaktır. Aynı gün ekte afişini gönderdiğimiz “İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği” konulu bir panel gerçekleştirilecektir. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/Afisler/)
 
Katılımınız konusunda bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
      Dr.Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
         Başkanı