ODALARA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINDA BAŞVURU VE ÖDEMEM SÜRESİ BİR AY UZATILDI

Değerli Meslektaşlarım,

6111 sayılı Yasa’nın borç yapılandırmasına ilişkin olanaktan yararlanmak için başvuru süresi 2.5.2011 tarihinde sona ermekte iken, 30.4.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru tarihi ve 1.9.2011 tarihinde sona erecek olan peşin ödeme süresi bir ay uzatılmıştır.Konu ile Meslek örgütümüz TürkTabipleri Birliği’nden gelen yazı aşağıda sunulmuştur.
Konu ile ilgili bilgiler için Adana Tabip odası’nı  arayabilirsiniz (0 322 458 00 08 – 0 322 453 47 67)
Çalışmalarınızda başarılar diler,sevgi ve saygılarımızı sunarız.
 
    Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
    Genel Sekreteri
 
 
Borç yapılandırmasında başvuru ve ödeme süresi bir ay uzatıldı.
 
Bilindiği üzere 6111 sayılı Yasa’nın borç yapılandırmasına ilişkin hükümlerinin Türk Tabipleri Birliğinde de uygulanmasına karar verilmiş ve 4.4.2011 tarihli Genelge ile uygulamanın ayrıntıları duyurulmuştu.
6111 sayılı Yasa’nın borç yapılandırmasına ilişkin olanaktan yararlanmak için başvuru süresi 2.5.2011 tarihinde sona ermekte iken, 30.4.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru tarihi ve 1.9.2011 tarihinde sona erecek olan peşin ödeme süresi bir ay uzatılmıştır.
Bu durumda, üyelerin odalara ve odaların Birliğe 31.12.2010 tarihine kadara ödemeleri gerekirken ödenmemiş olan borçları; 1.6.2011 tarihine kadar borç yapılandırmasından yararlanma başvurusunun yapılmış olması koşuluyla 1.10. 2011 tarihine kadar ödenen borçlar için faiz ya da gecikme zammı uygulamayacaktır.
Başvuru ve ödeme sürelerinin bir ay uzatılması dışında, 4.4.2011 tarihli Genelgemizde belirttiğimiz şekilde işlem yapılması gereklidir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.