ÖLEN CANLARIMIZIN, GENÇLERİMİZİN ÖLÜMÜ YÜREKLERİMİZİ YAKMIŞTIR

Değerli Meslektaşlarım,
Barış içinde, kardeşce bir arada yaşama umutlarımız bugün Hakkari’den gelen şehitlerimizin haberi ile dinamitlenmiştir ve gencecik insanlarımızın, canlarımızın ölümüyle yüreklerimiz bir kez daha yanmıştır. 

Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak;
Ölen canlarımızın ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Barışın ancak demokrasi ile olabileceğine inanan bizler olarak, silah ve şiddeti çare olarak gören, toplumumuzu kamplara bölecek ve Türkiye’yi iç savaşa sürükleyecek tüm çabaları ve bunları yapanları nefretle kınıyoruz.
Acımız büyüktür.

       Dr.Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
               Başkanı

Konu ile ilgili TTB ve TMMOB, Hakkari’de yaşanan saldırı üzerine 19.11.2011 günü ortak bir basın açıklaması yapmıştır. 

BASIN AÇIKLAMASI
ARTIK YETER!

Barış içinde, kardeşçe bir arada yaşama umudumuz bugün Hakkari‘den gelen haberle bir kez daha dinamitlendi, gencecik insanların ölümüyle yüreğimiz bir kez daha yandı. Ölen canlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Silahlı saldırıdan, patlayan mayından, açıkçası yaşanan bu kirli savaştan gelen ölüm haberlerine artık tahammülümüz kalmadı. Biz artık “başsağlığı dilemek” istemiyoruz.
Bugün gelinen noktada, yıllardır oynanan senaryoyu tekrarlamak yerine hepimizin olaylara sağduyuyla yaklaşması gerekiyor. Toplumu kamplara bölecek, Türkiye‘yi bir iç savaşa sürükleyecek, aynı topraklar üzerinde yıllardır birlikte yaşayan halkları birbirine düşman edecek açıklamalardan, yaklaşımlardan hepimizin kaçınması gerekiyor.
On yıllardır süren ve on binlerce insanımızın ölümüne neden olan bu savaşta tarihin bir kez daha tekrarlanmasına, şiddetin ve silahların hayatımıza egemen olmasına izin vermemek hepimizin sorumluluğudur.
Şimdi, şiddeti öne çıkaran anlayışa karşı barışın çığlığını yükseltme zamanıdır.
Biz, barışın ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine inanıyor ve şiddet ortamından medet umanları bir kez daha uyarıyoruz. Bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen kılmak tarihin bize yüklediği görev olarak önümüzde duruyor.
Başta Meclis ve Hükümet olmak üzere tüm siyasi partileri, emek ve meslek örgütlerini, sorunlarımızın çözümü yönünde barışı esas alan tüm demokrasi güçlerini ve demokratik Türkiye özlemi taşıyan herkesi “silahlar sussun, akan kan dursun” diye yüksek sesle söz söylemeye, barışı egemen kılmak için çaba göstermeye çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği