ÖNEMLİ. ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

Değerli Meslektaşlarım,
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
ile Tarife ve Talimatında Yapılan Değişiklikler 19 Temmuz 2011 günü Resmi Gazete yayımlanarak 30 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğü konmuştur. (Değişiklikle ilgili bilgi notu aşağıdadır).
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan bu değişikliklerin ardından Sigorta Şirketlerinden poliçe teklifleri istenmiştir. Poliçelerin ayrıntılı olarak incelenmesinden sonra hekimler lehine olduğu düşünülen poliçeler hakkında 30 Temmuz 2011 tarihinden önce Tabip Odalarımıza ve üyelerimize bilgi verilecektir.
Meslektaşlarımızın sigorta poliçelerini almadan önce TTB tarafından yapılacak bilgilendirmeyi beklemelerinde yarar vardır.
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
    Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
    Genel Sekreteri  

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda Değişiklik  
19 Temmuz 2011
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatında Yapılan Değişiklikler 19 Temmuz 2011 günü Resmi Gazete yayımlanarak 30 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğü kondu (Değişiklikle ilgili bilgi notu aşağıdadır).
TTB tarafından yapılan bu değişikliklerin ardından Sigorta Şirketlerinden poliçe teklifleri istenmiştir. 
Poliçelerin ayrıntılı olarak incelenmesinden sonra hekimler lehine olduğu düşünülen poliçeler hakkında 30 Temmuz 2011 tarihinden önce Tabip Odalarımıza ve üyelerimize bilgi verilecektir. 
Meslektaşlarımızın sigorta poliçelerini almadan önce TTB tarafından yapılacak bilgilendirmeyi beklemelerinde yarar var.

 

Yapılan değişikliklerle ilgili bilgi notu:

 1- Her bir olay için azami teminat tutarı 300 Bin TL’den 400 Bin TL’ye çıkarılmıştır.
 
2- Daha önce olay sayısına göre toplam teminat tutarında bir üst sınır bulunmazken, 1.800.000. TL’lik üst sınır getirilmiştir.
 
3- Daha önce sigortalı hekim, hatalı tıbbi tedavi nedeniyle tazminat ödemediği her bir yıl için %20’ye kadar yükselen prim indiriminden yararlanırken, değişiklikle kusurlu bulunup tazminat ödemese de hatalı tedavi iddiası ile ihbarda bulunulan hekimlerin de indirimden yararlanamayacağı düzenlenmiştir
 
4- Sigortalıya bir yıllık sözleşme süresi içinde veya sözleşme döneminden önceki 10 yıllık dönemde yapılan tıbbi uygulamalarla ilgili tazminat taleplerine karşı teminat sağlanmıştır. Ancak on yıllık sürenin başlangıcı 30 Temmuz 2009 olarak belirlenmiştir. Bu yıl için bu süre geriye doğru iki yıl olup on yıllık süre gerçekte 2019 yılında yürürlüğe girebilecektir.
Mesleki faaliyet sürdürülmesine rağmen bir aydan fazla sigortaya ara verilmesi halinde ara verilen dönemde yapılan tıbbi uygulamalar sonradan sigorta yapılsa da teminat dışında kalmaktadır. Böylece sigortanın kesintisiz yaptırılması öngörülmüştür. Ancak bir aya kadar aralar geriye dönük teminatın içinde kalmaktadır.
Hekimlik mesleğinin bırakılması halinde geriye dönük 10 yıllık teminata ek olarak son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden kaynaklanan tazminat talepleri sözleşmeyi takip eden iki yıl süresince teminat altına alınmıştır. Daha önceki düzenlemede sözleşmenin bitiş tarihinden sonraki iki yıllık süreden mesleğin bırakılması koşuluna bakılmaksızın bütün hekimler yararlanabiliyordu.
 
5- Daha önce teminat içinde olan “Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri” Sigorta teminatı dışında kalan haller içinde sayılmıştır.
 
6- Daha önce dava açılması ya da mahkeme tarafından hekimin kusurlu olduğuna dair bir karar verilmiş olması halinde riziko gerçekleşmiş sayılıyor ve hekimin sigortacıya bu durum beş gün içinde bildirim yükümlülüğü doğuyordu.
Yapılan değişiklikle hekim kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği anda riziko gerçekleşmiş sayılmış ve böylece hekimin ihbar yükümlülüğü başlatılmıştır. Tazminat talebinde bulunduğunu hangi halde öğrenmiş sayılıp bildirim yükümlülüğünün ne zaman başlayacağı tanımlanmamıştır. Ancak sigortacılık uygulamasından “üçüncü kişinin bir tazminat talebini ileri sürüp dava yolu ile takip edeceğini ciddi olarak gösteren beyanının hekime ulaştığı anda” rizikonun gerçekleşmiş sayılacağı söylenebilir. Örneğin tazminat talebini içeren bir ihtarmanenin hekime ulaşması gibi. Dava açılmasa da bu gibi hallerde de riziko gerçekleşmiş sayılacağından hekimlerin sigortacıya 5 günlük bildirim yükümlülüğü başlayacaktır.
 
7- Risk Grupları Tablosunda ise; “Pedodonti” uzmanlık dalının adı “Çocuk Diş Hekimliği” olarak değiştirilmiş, “Sitoloji (Sitopatoloji)” uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak değiştirilmiş,“Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji)” uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak değiştirilmiş, 2. Risk Grubunda yer almak üzere “Restoratif Diş Tedavisi”, “Ağız Diş ve Çene Radyolojisi”, “Gelişimsel Pediatri” uzmanlık dalı eklenmiştir.