ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLUP MUAYENEHANEDE ÇALIŞANLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Değerli Meslektaşlarım,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıp mesai bitiminde özel muayenehanede çalışması nedeniyle ücretlerin eksik ödenmesi  şikayetlerinin son zamanlarda tabip odamıza bildirilmesi üzerine, Adana-Osmaniye Tabip Odası Hukuk Bürosu’nun hazırlamış olduğu dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

       Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
        Genel Sekreteri

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MUTEMETLİĞİ’NE,

Sayın ilgili,
Üniversitemiz Tıp Fakültesi …………………….. Anabilim Dalında öğretim üyesiyim. 31/01/2011 tarihinden itibaren tüm özlük haklarından yararlanarak devamlı statüde öğretim üyesi olmama karşın ücretlerim tam ödenmemektedir. Haricen öğrendiğime göre mesai bitiminde özel muayenehanede çalışmam nedeniyle tarafıma eksik ödeme yapılmaktadır. Açıkça hukuka aykırı olan bu uygulamanın sorumluları görevlerini gereği gibi ifa etmeyerek şahsımı zarara uğrattıklarından “görevi kötüye kullanma suçu”nu işlemektedirler. ÖZETLE; Ücretlerimin eksik ödenen kısımlarının işlemiş yasal faizleriyle birlikte derhal maaş hesabıma yatırılmasını aksi halde idari yargı yoluna gideceğim gibi sorumlular hakkında idari ve cezai kovuşturma yapılmasını sağlamak üzere şikayette bulunacağımı bildiririm. Saygılarımla… …/…/2011

Ad Soyad
imza