ÖZEL BİR HASTANEDE HEKİMLERİN YAPTIKLARI SÖZLEŞME DIŞINDA DAYATILAN YENİ BİR SÖZLEŞME HAKKINDA YAPILAN TOPLANTININ BİLGİLENDİRME NOTLARI.

ÖZEL BİR HASTANEDE HEKİMLERİN YAPTIKLARI SÖZLEŞME DIŞINDA DAYATILAN YENİ BİR SÖZLEŞME HAKKINDA YAPILAN TOPLANTININ BİLGİLENDİRME NOTLARI.

100_1899-1

Değerli Meslektaşlarım,
Adana Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından “Özel Bir Hastanede Çalışan Hekimlere Sonradan Dayatılan Sözleşmelerle”  ilgili toplantı 2.12.2010 tarihinde Adana Tabip Odası Hipokrat salonunda yapılmıştır. Toplantıya Adana Tabip odası Başkanı Dr.Rıza Mete’nin açılış konuşması ve sağlıkta gelinen son noktaları vurgulayan kısa bilgilendirmeden sonra sözü alan Adana Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr.Abdullah Yeniocak, dayatılan sözleşmenin hekimlik mesleğine yönelik bir saldırı olduğunu  ve hekimlerin köleli sözleşme şartlarına uyum sağlattırılmaya çalışıldığını ve bu sözleşmeye karşı neler yapılabileceğini hep birlikte karar altına alabilmek için toplanıldığını belirtmiştir.
 
Toplantıda görüşlerini belirten meslektaşlarımız, bunun daha çok sendikal bir mücadele ile başedilmesi gereken bir sorun olduğunu belirtmişler ve Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlamış olduğu “Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi'”nin   hekimin haklarını koruyan ve her türlü ayrıntıya yer veren sözleşme olduğunu, bu sözleşmeyi dayatabilmek gerektiğini ve buna göre hareket edilmesinin doğru olduğunu belirtmişlerdir.
Kendilerine dayatılan sözleşmenin ise, işverenin menfaatlerini koruduğunu, hekimin haklarının gözardı edildiği ve böyle bir davranışın onur kırıcı olduğu belirtilmiştir.
 
Toplantıda son karar olarak da; o özel hastanede çalışan hekimlerin toplanıp kendi aralarında durum değerlendirmesi yaptıktan sonra oradan çıkacak karara göre ortak bir tavır alınması gerektiği ve  Adana Tabip Odası tarafından kurumsal olarak her türlü hukuksal desteğin ve girişimin sağlanacağı vurgulandıktan sonra toplantı sona ermiştir. 
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

100_1892-1