Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısında Alınan Kararlar ve Görüşler

Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısında Alınan Kararlar ve Görüşler

Değerli Meslektaşlarım,
Adana Tabip Odası Özel Hekimlik komisyonunun 18.8.2010 tarihinde Adana Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirdiği ve Mesai saatlerinin 9 saate çıkarılması, yeni muayenehane açma yönetmeliğinin tartışıldığı toplantının tutanakları ve alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.
Bilgilerinize, sevgi ve saygılarımla

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri
t1_2_

ADANA TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU TOPLANTISI

Adana Tabip Odası Özel Hekimlik komisyonu 18.8.2010 tarihinde Adana Tabip Odası toplantı salonunda hekim meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Adana Tabip Odası Başkanı Dr.Rıza Mete açılış konuşmasında Anayasa Mahkemesinin verdiği tam gün ile ilgili karar ve ardından gelen Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararını kısaca özetledikten sonra, Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr.Abdullah Yeniocak, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni muayenehane açma yönetmeliği ile ilgili sunum yaptı.Ardından toplantıya katılan katılımcı hekim arkadaşlarımız çeşitli önerilerde ve tavsiyelerde bulunarak düşüncelerini ve yapılacaklar hakkında görüşlerini sunmuşlardır.

Sunulan Görüşler;

Sağlık Bakanının hesabı Anayasa Mahkemesi nin tamgün kararından sonra bozulmuştur. Sağlık Bakanı her şeyi muayenehane tartışması üzerinden götürüyor ve her şeyin part-time çalışan 4500 kadar olan hekimlerin üzerine saldırarak götürmeye çalışıyor sanki sistemin bozukluğunun tek nedeni bu kadar hekimmiş gibi gösterip popülizm yapıyor.Bakan tabip odalarını bu tartışmanın içine çekmeye çalışıyor ve tabip odalarını bu muayenehane tartışmasının içine çekerse çıkıp diyecek ki; Ey Halk, bakın tabip odaları sizin muayenehanelere gitmeniz için çalışıyor diye tribünlere oynamak istiyor.

– Sağlık Bakanı yeni yayınladığı mesai dayatmasıyla, diyor ki kurumu terk etmeyeceksin diyerek bizlere angaryayı dayatıyor ama angarya anayasal bir suçtur. Kimseye angarya dayatılamaz bu tabiî ki hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına da dayatılamaz.
– Bakanın kimya bozulması olmuştur ve eline yüzüne bulaştırmıştır.Kamu hastaneleri birliği yasası sekteye uğramıştır . Bakanın bu davranışları bir sağlıkçı olarak güvenimizi sarsmıştır.
– Bakanlığın yayınladığı 8 saatlik çalışma süresinin 9 saate çıkmasına uyacağız ama itirazlarımızı da yapacağız. Toplumu çok ilgilendirmeyen bir konu olmadığından Danıştay şu anda bu tür davalara bakamıyor. Adli tatilin bitmesi beklenecek ve ondan sonra Türk Tabipleri Birliği ve Tabip odaları olarak da dilekçelerimiz hazır davalar açılacaktır.
– Saat 12-14 arası hastanede bulunurken yani hastanede 1 saatlik dinlenme süresinde ayran simit çay içerek bir ağaç altında toplanarak pasif eylemler yapabiliriz.
– 2 saatlik süre içinde yapacağımız basın açıklamalarına katıldığımızda idari açıdan bir sorun olur mu sorusunun cevabı, basın açıklamaları ve iş bırakma yasal bir uygulamadır. Danıştay bunu iptal etmiştir ve bizler bu demokratik hakkımızı kullanıyoruz.
– Hekimler olarak güç olarak hukuksal güçlerimiz vardır. Raporlar verebiliriz, Sağlık bakanlığına karşı yapılanma içine girebiliriz saat 16 dan sonra çalışmalarda, bayramlarda hafta sonu çalışmalarımızda emeğimizin hakkını alabilmemiz için davalar açabiliriz.
– 2002 de AKP den sonra AKP hekimleri, normal maliyedeki belediyedeki memur gibi görmeye başlamıştır.Hekimler artık emekçi gibi davranmalıdır ve emeklerinin karşılığını almak için mücadele etmelidir.
– Muayenehaneler kapatıldıktan sonra hasta ile hekim arasındaki diyalog kopmuştur. Hasta her an doktoruna her sorunu için ulaşamıyor her soruyu soramıyor çünkü polikliniklerde aşırı bir yığılma var.
– Muayenehanelerde zaten hasta sayısı ileri derecede düşmüştür.
– Devlet hastanelerindeki muayene odaları yeni çıkarılan yönetmeliğe göre uyuyor mu?
– Muayehane açma izni niye Sağlık müdürlüğünden alınıyor?
– Yönetmelik bizi Sağlık Müdürlüğüne bağlıyor.
– Bu Asya tipi bir demokrasidir bu banaysa anayasa başkasınaysa yok demektir.
– Saat 12-14 arası dinlenme saati uygulamasında bizler dinlenme saati içinde başka bir devlet dairesinde işimiz olsa hal edemiyoruz çünkü müdürlükte bakanlıkta müsteşar müdür bulamıyoruz.
– Muayenehaneleri kesinlikle savunacağız bu bir evrensel bir olgudur çünkü. Muayenehane olmazsa olmazdır. Muayenehane hekimliği şartları çalışma yönünden planlanmalıdır. Muayenehanelerle SGK, resmi daireler özel kuruluşlar sözleşme yapmalıdır.
– Emekli olan bir hekim şu anda muayenehanesi varsa muayenehanesini kapatmak zorunda kalacak ya da tıp merkezinde çalışacaktır. Yoksa emekli hekim maaşıyla geçinmek imkansızdır. Hekimler bu konuda bilinçlenmelidirler. Hekimler arasında rekabet olacak patronlar her zaman ucuz hekim çalıştırmak isteyeceklerdir.
– SGK nın muayenehanelerle anlaşma planlarını zorlamamız lazım.
– 9 saatten fazla çalışan başka bir meslek grubu var mıdır diye tüm topluma soru sormalıyız ama hekimlerin olduğunu onlara anlatmamız lazım.
– Yurtdışında muayenehanecilik nasıldır diye inceleme yapabilir Türk Tabipleri Birliği tarafından.
– Yurtdışında merkezler vardır ve vatandaş buralara gelir muayenesini olur ve buralardan anlaşmalı olduğu için sağlık hizmetini alır ve parasını da SGK verir.
– Yönetmelik için erteleme istenebilir.
– Bilimsel sınıkçı denilecek artık ortopedi yok. Ot satan dükkanlara bir yönetmelik var mı acaba diye sorulmalıdır.
– Muayenehane şartlarının aynısı 25 Mayıs 2010 da aile sağlığı merkezleri için de çıkarıldı. 1 Ocak 2011 de ASM lerin %90 ının kapatılması gerekiyor. Devletin eski sağlık ocakları olarak işletilen ASM ler şartlarını sağlayamadığı için doktorlara denilecek ki başınızın çaresine bakın yeni yere geçin denilebilecek.
– Daha önce Adana da bulunan tüm acillerle ilgili uygun çalışma şartları ve uygunluk durumlarının saptanması için Tabip odası hakim ve bilirkişiler tarafından incelemeler yapılmıştı ve hiçbir acilin bu şartlara uymadığı saptanmıştı.Bunu tüm hastanelerin poliklinikleri için yapılabilir.
– Biz hekimler olarak 1. basamaktan 3. basamağa kadar bir araya gelebilirsek Bizim TAMGÜN ü yani TTB nin hazırlamış olduğu Tam gün yasa tasarısını dayatmamız lazım.
– TTB nin açtığı davalar hükümetin sağlık politikasının uygulanmasını engellemiştir.
– Bir araya gelip mücadeleye katılmalıyız çünkü gemi batarsa hepimiz batarız.Amaç geminin batmamasını sağlamamız lazım bunun içinde parça parça alan alan mücadelemize devam etmemiz lazımdır.

Toplantıdan Alınan Son Karar;

· SGK muayenehanelerle anlaşma yapmalıdır.
· Uzun çalışma saatine (9 saatlik mesai uygulaması) hukuksal itiraz edilmelidir.
· Avrupa da muayenehaneciliğin nasıl yapıldığı araştırılıp öneri olarak getirilmelidir.
· Muayenehane açacaklar veya devam edecekler alternatif tıp ile ilgilensinler????
· Aile sağlığı merkezleri bile yeni yönetmelikle uygun değildir.
· Devletin kendi hizmet verdiği-verdirdiği merkezlerin yasaya uygunluğunun tespit edilmesi gerekir.
· Hükümetin sağlığı piyasaya açılması kararlılığında olmasını her yerde anlatmamız lazım.
· Tamgün uygulamasını TTB nin bakış açısıyla yani bizim istediğimiz Tamgünü 1. 2. ve 3 basamakta sağlık hizmeti sunumunun nasıl olması gerektiğini hükümete dayatmamız gerekir.