“OHAL ve KHK’lar Gölgesinde Türkiye’de Demokrasi” Paneli Gerçekleştirildi.

“OHAL ve KHK’lar Gölgesinde Türkiye’de Demokrasi” Paneli Gerçekleştirildi.

Adana Barosu, Adana Tabip Odası, TMMOB ve Adana Veteriner Hekimler Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen “OHAL ve KHK’lar Gölgesinde Türkiye’de Demokrasi” konulu panel Seyhan Oteli Seyhan Balo Salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Baro Başkanı Av. Veli Küçük’ün yaptığı Panele, konularında etkin ve yetkin isimler; Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (Anayasa -Der Başkanı), Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı) ve Prof. Dr. Raşit Tükel (Türk Tabipleri Birliği Başkanı) konuşmacı olarak katıldı.

VELİ KÜÇÜK, “HUKUK VE DEMOKRASİ BÜYÜK YARA ALDI”

Panel öncesi açılış konuşmasını yapan Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, KHK’ların, OHAL’in ilan sebeplerinin dışına çıkarılarak, olağan bir yönetim aracı haline getirilmeye çalışıldığını belirtti. Baro Başkanı Av. Küçük, “Türkiye’nin bu şekilde yönetilmesi mümkün değil. Milli mücadele yıllarında bile açık kalan ve ortak akıl üretmeyi başaran halk iradesinin tecelli noktası Türkiye Büyük Millet Meclisinin devre dışı bırakılmasını kabul edemeyiz. ” ifadelerini kullandı.

OHAL KHK’larıyla hukuk devletinin temel niteliklerine ilişkin bazı mekanizmaların, hak ve özgürlüklerin askıya alındığını ifade eden Av. Küçük, “Demokrasi çok geniş kavramdır, siyasette, devlet yönetiminde, sivil toplum örgütlerinde ve yaşamın her alanında demokrasi olmalıdır. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 20 Temmuz’da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) rejimi sivil dikta uygulamalarını getirmiş ve son on sekiz ayda: hep gece yarılarına getirilen 31 KHK yürürlüğe girmiştir ve bunlardan sadece beş tanesi Meclis’e getirilmiştir. Bu KHK’lar ile tam 369 farklı yasada değişiklik yapılmıştır. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve hukuk sitemi ne yazık ki ciddi yara almıştır. Çünkü, OHAL’in “terörle mücadele” gerekçesiyle ilan edilmesine rağmen çıkartılan KHK’ların büyük bölümünün bu amaca hizmet etmediğini görüyoruz.”

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, son dönemin en önemli gündem konusu olan Cumhurbaşkanını meslek birliklerinin isminde yer alan ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ ibaresinin kaldırılmasına yönelik sözlerine değindi.

Baro Başkanı Av. Küçük, “Avukatların barolara bağlı olmaksızın, avukatlık yapabilmesi ya da birden fazla baronun, dernek, vakıf gibi farklı yapılanmalar ile faaliyetlerini sürdürebilmelerinin tartışılması, 95 yıllık Cumhuriyet kazanımlarının ve Atatürk devrimlerinin bir kenara bırakılması demektir. Adana Barosu olarak yaptığımız ilk çağrının ardından TBB’nin kararı ile tüm barolar, baroların seçilmiş kurulları ve Türkiye’nin tüm avukatları 24 Şubat’ta Ankara’da olağanüstü toplantıda bir araya geldik. Toplantı öncesinde ülkemizin en büyük milli değeri Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatğahı olan Anıtkabir’i ziyaret ettik. Devamında Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonun’da 8 bin meslektaşımız ve yurttaşlarımızla heyecanı ve coşkusuyla görülmeye değer bir toplantı yaptık. Türkiye’nin avukatları “Biz bir aradayız ve buradayız” mesajını fazlasıyla verdi.”

KABAOĞLU, “AFRİN HAREKATI SİYASİ MALZEME”

Ardından gerçekleştirilen panelde, Anayasa – Der Başkanı ve Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, konunun Anayasal boyutunu ele alırken, “15 Temmuz gerekçe gösterilerek ilan edilen OHAL esasen fiilen adı konmadan ve Anayasa’nın 21’inci maddesi işletilmeden 4 Nisan 2015’de iç güvenlik yasası ile yürürlüğe konulmuştur.” dedi. Profesör Kaboğlu, OHAL ve KHK’ların çoğunun yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Afrin harekatının ise siyasi malzeme yapıldığını söyledi. Türkiye’de hukuk, demokrasi ve ahlak üçlüsünün önemine vurgu yaptı.

TÜKEL, “TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİYE İHTİYACI BAR”

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, barıştan yana olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanın, meslek kuruluşlarının önlerinden ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ isminin kaldırılmak istemesinin temelinde bu kurumları işlevsiz hale getirmek olduğunu söyledi. Tükel, “Türkiye’nin OHAL’e değil, demokrasiye, adalete ve hukuka ihtiyacı vardır. Bizim için değişen bir durum yoktur. Kurulduğumuz günden bu yana, savaşlara karşı çıktık ve barışı savunduk. Halkın sağlık hakkını, hekimlik değerlerini savunmaya, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşamdan ve barıştan yana olma tutumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. ” dedi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof.Dr.Şebnem Korur Fincancı, ülkemizde yaşanan işkenceler, insan hakları ihlalleri ve cinsiyet ayrımcılığı, cinsel istismar ve cezaevlerinde yaşanan işkencelere, tecrit ve yer sıkıntılarına işaret etti.

Paneli izleyenler arasında CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Selina Doğan, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İl Başkanı Ayhan Barut, CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, Adana Tabip Odası Başkanı Doç.Dr. Ali Ahsan Ökten ve hekimler, Veteriner Hekimler Odası Adana Şube Başkanı Nihat Köse, TMMOB İKK Sekreteri Ali Kuzu ve TMMOB’ye bağlı oda başkan ve yöneticileri, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, sendikaların, meslek odalarının ve temsilcileri, avukatlar, hukuk fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

İkinci bölümün soru cevaplarla tamamlanmasının ardından panelistlere  teşekkür plaketleri takdim edildi.