Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu hkl.,

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu hkl.,

Değerli Meslektaşlarımız,

Son zamanlarda ekolojik yıkımın doğurduğu afetlerdeki artışa hepimiz tanık olmaktayız. Özellikle geçtiğimiz bir yılda, artan mülteci göçünün yanı sıra birçok bölgede deprem, yangın ve sellerle de mücadele edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu’muz (ODSH) bu dönemde de tabip odaları yönetici ve aktivistleri ile birlikte afet alanlarına gitmiş, raporlar hazırlamıştır.

Yıllardır hem olağandışı durumlarda alanda hem de kolun gönüllülerinin eğitimlerinde emek harcayan aktivistlerimizin TTB çizgisinde bilgi ve tecrübelerini aktarmasının öneminin farkındayız. ODSH koluna emek veren eğitimcilerimizin katkısıyla önümüzdeki dönem TTB tarafından düzenlenen ODSH kursları devam edecektir.

ODSH kursu; hekimlerin, olağandışı durum öncesinde hazırlıklı olmasını, sağlık hizmetleri işleyişi ile ilgili koordinasyon, gözlem, bilgilendirme ve raporlamalar yapabilme, olağandışı durum sonrasında sağlık hizmetlerinin işleyişi, aksamaları ve halk sağlığını ilgilendiren konularda raporlamalar yapıp gerekli kurumları, kamuoyunu bilgilendirebilme, eksikleri iletebilme ve düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunabilme donanımına sahip olabilmesi için düzenlenecektir. ODSH kursu, olay yeri müdahale veya arama kurtarma kursu olarak planlanmamıştır.

Ekte detaylı programını paylaştığımız ODSH kursu 15-22 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Kurs, zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak yürütülecektir. Kursun katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlıdır.

15 Aralık 2021 Çarşamba günü başlayacak kurs ODSH eğitimin başlangıcı olan temel eğitimdir. Hızlı değerlendirme ve eğitici eğitimi gibi kurslarımız farklı zamanlarda düzenlenecektir.

Kursa katılmak isteyen meslektaşlarımız 05337455119  numaralı telefondan isimlerini 4 Aralık 2021 tarihine kadar Adana Tabip Odası’na bildirebilirler.

Kurs Programı İçin Tıklayınız…