Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu

Sayın Üyemiz,

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu, 1991’den beri 36 kez düzenlendi ve 1000’in üzerinde hekim ve sağlık çalışanı eğitim aldı. Adana’da ise 27-29 Şubat 1996’da yapılan kursla birlikte ikinci kez 9-10-11 Ocak 2015 tarihlerinde Adana Tabipler Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kurs Ücretsiz olup katılmak isteyen hekimlerimizin Tabip Odası’nı arayarak (458 00 08 – 0533 745 51 19) isim bildirmeleri rica olunur.Kurla ilgili bilgi ve proğram aşağıda sunulmuştur. Bilgilerinize,

Dr.H.Neslihan Önenli Mungan
Başkan

 

Rojava’da Temmuz ayı başından itibaren en az 100 bin kişi, Şengal’de ise Ağustos ayı başından itibaren 700 bin kişi IŞİD saldırıları sonucu yerinden olmuştur ve Güneydoğu bölge tabip odaları, yerinden edilmiş sığınmacılara etkili hizmet verilebilmesi için ilk günden itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Düzenlenecek olan kursun içeriği, karmaşık insani acil durumlarla ilgili temel kavramlar ve sağlık hizmetleri konuları ağırlıklı olacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve güncellenmiştir.

 1. Temel kavramlar (Karmaşık insani ODD’larda insani yardım, uluslararası kurallar, yasalar ve örgütler)
 2. Olağan dışı durumlarin epidemiyolojik özellikleri
 3. TTB temsiliyeti, medya ve toplumla iletişim ve sağlık çalışanlarının sorunları
 4. Olağan dışı durumlara hazırlıklı olma
 5. Olağandışı durumlarda etik
 6. Sağlık durum değerlendirmesi
 7. Risk grupları
 8. Yardımların organizasyonu / Gıda, beslenme ve yardımların organizasyonu
 9. Bulaşıcı hastalıklar
 10. Salgın inceleme
 11. Ruh sağlığı ve ruhsal travma
 12. Olağandışı durumlarda çevre sağlığı
 13. Geçici yerleşim alanlarının organizasyonu

Kurs sonunda, Adana ve Mersin Tabip Odaları’nda ODSH Komisyonu kurulması ve sığınmacılara sunulacak hizmetlerle ilgili görüş alış verişinde bulunmak üzere TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odası yöneticileri ile kurs katılımcı ve eğiticilerinin katılacağı bir toplantı düzenlenecektir.

kurs programı