ONURUMUZU SAVUNUYORUZ, SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

ONURUMUZU SAVUNUYORUZ, SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

resim

Değerli Meslektaşlarım,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu “şarlatanlıkla” itham etmesi üzerine Onur Hamzaoğlu’nun açtığı tazminat davası 15 Eylül 2011 günü Kocaeli adliyesinde yapılmıştır.

“Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri” tarafından yapılan duruşmanın önemli tutanak kayıtları paylaşılmıştır.

Onur’umuzu savunmaya devam edeceğimizi bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

     Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
        Genel Sekreteri

resim1

 

15 EYLÜL 2011 GÜNÜ YAPILAN DURUŞMA TUTANAĞI

Belediye başkanı bu defa mahkemeye geldi.
Savunmayı özetleyelim:

  1. Şarlatan demedim, yaptığı iş şarlatanlık dedim !

Belediye başkanı Onur Hamzaoğlu’na şarlatan demediğini yaptığı işe şarlatanlık dediğini söyledi.
Belediye başkanının açıklamalarını şöyle özetleyebiliriz:  “Kendisine böyle bir araştırma görevi verilen bilim adamı bu araştırma sonuçlanmışsa bunu mülki idareye, Sağlık Müdürlüğü ve belediyeye bildirmesi gerekir. Önce buralara tebliğ etmesi, ‘buralarda tehlike var’ demesi gerekir. Böyle bir araştırmanın sonucu Valiliğe bildirilmemiş, üniversiteye tebliğ edilmemiş, belediyeye herhangi bir bilgi verilmemiş. Doğrudan doğruya televizyonlara çıkıp ‘şov’ yapıyor. Bilim adamına bu yakışmaz, bilim adamı sonuç almalı. Bu bilim adamına yakışmaz, böyle bir şey yapmanın adına da ‘şarlatanlık’ denir dedim. ‘Şarlatan’ diye bir şey söylemedim, yapılan işin ve eylemin adına ‘şarlatanlık’ dedim. ” 
Belediye başkanı, savunmasında ayrıca, Hamzaoğlu hakkında ‘toplumu paniğe sevk ettiği’ gerekçesiyle
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulunduğunu kaydetti (Kocaeli Üniversitesi izin verirse bu dava açılacak).
Mahkemede gazeteci tanıklar yeniden dinlendi ve ilk ifadelerini tekrarlayarak Belediye başkanının Onur Hamzaoğlu’na şarlatan dediğini yeniden belittiler.

  1. Çalışma bilimsel/etik değil !

Belediye başkanının avukatı şunları iddia etti: “Onur Hamzaoğlu bu araştırma için Kocaeli Üniversitesi tarafından görevlendirilmiştir (!). Araştırma projesinde çalışmanın 36 ay süreceği belirtilmektedir. Bu süre dolmadan, çalışma bitmeden, sonuçlar üniversiteye sunulmadan kamuoyuna bildirilmiştir. Bu davranış bilimsel (!)/etik (!) değildir”.
Onur Hamzaoğlu ise çalışmasını bir proje olarak Üniversiteye sunduğunu, buradan mali destek için onay aldığını, çalışmanın 3 ayağı olduğunu;

  1. birinci ayağının anne sütü ve bebek kakasında ağır metal araştırması olduğunu bu kısmın sonuçlandığını, diğer iki ayağının;
  2. hava ölçümleri ve
  3. bebek gelişimi izlemesi olduğunu ve bunların devam ettiğini belirtti.

 3. Bir duyum aldık!
Belediye başkanının avukatı bir duyum (!) aldıklarını, 
Kocaeli Üniversitesi’nde Etik Kurul tarafından açılan soruşturmada Hamzaoğlu hakkında ‘etik olmadığı’ yönünde bir karar verildiğini, bununla ilgili üniversiteden bilgi istenmesini talep ettiklerini söyledi.
Etik Kurul Yönergesinin birinci maddesi soruşturmaların gizliliğidir. Buna rağmen böyle bir duyumun mahkemede dile getirilip üstelik olumsuz sonuçlandığının iddia edilmesi üniversitede yürütülen süreçleri şaibe altında bırakmaktadır.
Kaldı ki konu hakkında 
Türkiye Biyoetik Derneği’nin görüşü tam aksine böylesi bir çalışma yürütmenin kamu yararına olduğu ve kamuoyu bilgilendirilmesinde hiçbir etik sorun bulunmadığı yönündedir.
Onur Hamzaoğlu ne dedi?

1.“2004 yılında 
Dilovası Belediyesinin sunduğu imkânlar ile çevre kirliliğini araştırmaya başladık.
Bu araştırmada, 100 ölümden 33’ünün kanser nedeniyle gerçekleştiğini bulduk. Bu oran Dünya ve Türkiye ortalamasının üzerinde idi. Sonuçları Tıp Fakültesi Dekanlığı aracılığıyla Rektörlüğe, Rektörlük vasıtasıyla da
Kocaeli Valiliği’ne ilettik.”

2. “ Bunun üzerine 2005 yılında yeni bir araştırma daha başlattık. Bu araştırmada Dilovası‘nda 10 yıl ve daha fazla yaşayanların kanserden ölme riskinin, daha kısa süre yaşayanlara göre 4, 5 kat fazla olduğunu saptadık. “Sonuçları Tıp Fakültesi Dekanlığı aracılığıyla Rektörlüğe, Rektörlük vasıtasıyla da KocaeliValiliği’ne ilettik.”

3. “Bunun üzerine 2007 yılında Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı, 
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak yeni bir araştırma başlattık. Bu araştırmada, 2000-2007 yılları arasında ölen 100 kişinin 30’unun ölüm nedeninin kanser olduğunu saptadık”. Bu sonuçları da Tıp Fakültesi Dekanlığı aracılığıyla Rektörlüğe, Rektörlük vasıtasıyla da KocaeliValiliğine ilettik.”
“Bu çalışmaları ulusal bilim çevreleri ve siyasi otoriteler ile paylaştık. 
Çözüm önerilerimizi de 2006’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonuna sunduk”.

4. “Son olarak ise Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Tıbbi Genetik Anabilim Dallarından öğretim üyelerinin katılımı ile hazırlanan ve benim yürütücüsü olduğum, Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Destek Birimi tarafından desteklenen yeni bir araştırma projesi ile Kocaeli’nin Dilovası ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden Doğan Bebeklerde Ağır Metal Maruziyeti İle Büyüme ve Gelişme Durumu araştırıyoruz”.

“Bu araştırmanın kapsamında elde edilen kesin sonuçlara göre annelerin ilk    sütü  ve bebeklerin ilk kakalarında bazı ağır metaller ve eser elementler bulduk.”
“Basın mensupları Kocaeli Bölgesinde yeni sanayi tesisleri kurulacağı bilgisi ile bana bunun çevre kirliği ve halk sağlığına etkisi olup olmayacağını sordular. Ben de onlara son araştırma kapsamında annelerin ilk sütü ve bebeklerin ilk kakalarında bazı ağır metaller ve eser elementler bulduğumuzu söyledim.”
“Bu bulgular Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Sağlık Bakanlığı’na resmen iletilmiştir.”

5. “Şikâyetim devam etmektedir. Ancak, asıl konu yaptığım şikâyet değil Kocaeli‘de, Dilovası‘nda, Kandıra’da yaşayan bebeklerin, annelerin, hepimizin sağlığının bundan sonra nasıl devam edeceği konusudur.”
Duruşma 24 Kasım 2011 tarihinde devam edecek.
Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi dün duruşmaya büyük bir katılım gerçekleştirdi.
Gerek kişisel gerekse kurumsal desteklerle duruşmayı izlemeye gelen yüzlerce kişi salona sığmadı.
Duruşma ertesinde Kocaeli Tabip Odası’nda saat 13.30-16.30 arasında bir durum değerlendirmesi yaptık.
 
Toplantıya yürütücüler, destekçiler ve Türk Tabipleri Birliği, DİSK genel merkezi, KESK, SES genel merkezleri, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Adana Kocaeli Tabip Odaları, Eğitim- Sen İzmir 3 no’lu şube, Eğitim-Sen İstanbul 6 no’lu şube, Eğitim, Sen Kocaeli, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Doğu Marmara Temsilciliği, Üniversite Konseyleri Derneği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği kurumlarından başkanlar, yönetim kurulu üyeleri ve temsilciler katıldı.
 
Bu toplantıda alınan kararlar:

  1. Kocaeli bölgesindeki çevre kirliliğinin yol açtığı halk sağlığı sorunlarının ve ülkemiz bilim insanlarının akademik özgürlüğünün savunucusu olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
  2. Bu bağlamda Kocaeli bölgesi çevre kirliliği konusunda Türk Tabipleri Birliği tarafından bir rapor hazırlanacaktır.
  3. Bu konuyu kapsamlı bir biçimde ele alan bir sempozyum düzenlenecektir.

 
Onurumuzu savunuyoruz.
En içten saygılarımızla.

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri