Özel Hekimlik Kolu Anket Çalışması hk.

Özel Hekimlik Kolu Anket Çalışması hk.

Sayın Üyemiz;
Özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın; uygun olmayan çalışma koşulları, uzun süre çalışma, nitelikli ücret gaspı, ciro baskısı, güvencesiz çalışma, sendikasızlık, mesleki tükenmişlik ve yetersiz mesleki eğitim gibi birçok sorun ile karşı karşıya kalmaktadır.

Ekte yer alan anket çalışması ile; özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları, mesleki memnuniyetleri gibi mesleksel özelliklerinin saptanması amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler, toplu olarak değerlendirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

5-7 dakika arası sürecek olan anket yaşadıkları sorunları görünür kılmamız ve yürüteceğimiz mücadele açısından önemlidir.

Anket linki: https://www.ttb.org.tr/form/955821

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu