Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşunda Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi

Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşunda Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi

Sayın Üyemiz;

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Adana’da faaliyet gösteren tüm Özel Hastanelere TTB Hukuk Bürosu tarafından düzenlenen Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşunda Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesinin bir örneğini göndermiş bulunmaktayız. Çalıştığınız Özel Sağlık Kurumları ile sözleşme yaparken bu örnekten faydalanmanız sizleri ilerleyen süreçte yaşayabileceğiniz olumsuzluklar karşısında koruyacaktır. Hizmet Sözleşmesi ekte sunulmuş olup çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu

Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşunda Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi için tıklayınız…