PANEL- “Meslekteki Sorumluluklarımız ve Bizi Bekleyen Sorunlar”

PANEL- “Meslekteki Sorumluluklarımız ve Bizi Bekleyen Sorunlar”

Sayın Üyemiz,

Genç Mezunlarımız İçin Türk Tabipleri Birliği ve Adana Tabip Odası katkılarıyla “Meslekteki Sorumluluklarımız ve Bizi Bekleyen Sorunlar” Konulu Panele katılımınızı bekleriz.

Dr.H.Neslihan ÖNENLİ MUNGAN

Başkan

 

PANEL

“MESLEKTEKİ SORUMLULUKLARIMIZ VE BİZİ BEKLEYEN SORUNLAR”
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Filiz Koç: Ç.Ü Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan: Adana Tabip Odası Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Panelistler

Prof. Dr. Gülriz Erişken: TTB Merkez Konseyi II. Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet Hilal: Adana Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi Ç.Ü Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Av. Ebru Atıcı Sevindik: Adana Tabip Odası Avukatı

Tarih: 10 Haziran 2014

Saat: 13:00 – 15:00
Yer: Ç.Ü Hipokrat Konferans Salonu

resize