Panel – Sağlıkta Uluslararası Konsorsiyumlar Dönemi: Kamu-Özel Ortaklığı

Sayın Üyemiz;

12 Eylül 2013 günü İstanbul’da 15 “Şehir Hastanesi” yapımı ile ilgili sözleşme, Başbakan’ın da katıldığı bir törenle imzalandı.  18 Eylül 2013’den itibaren temeller başbakan tarafından atılmaya başlandı. 6 Ekim 2013 tarihinde de Adana Şehir Hastanesinin temeli atılacak.

Bu Şehir hastaneleri;

*Türkiye Sağlık ortamını, Kamu hastanelerini, diğer özel hastaneleri nasıl etkileyecek?

*Başta Hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarını nasıl etkileyecek?

*Sağlık hizmetlerinin niteliğini ve ulaşılabilirliğini nasıl etkileyecek?

*Ve hepsinden önemlisi halkın sağlığını nasıl etkileyecek?

Bu konuları tartışacağımız Panel’e sağlık hizmetlerini sunan ve yararlanan herkes davetlimizdir.

PANEL

Sağlıkta Uluslararası Konsorsiyumlar Dönemi: Kamu-Özel Ortaklığı

Dr. İsmail Bulca
(TTB Merkez Konseyi Üyesi)

Tarih: 25 Eylül 2013-Çarşamba
Saat: 18:00
Yer: Adana Eczacılar Odası

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan