PANEL-Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?

PANEL-Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?

Sayın Üyemiz;

Adana Tabip Odası ve SES Adana şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği  “Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?” konulu panel Prof. Dr. Aytuğ ATICI; Mersin Milletvekili, Prof. Dr. Raşit TÜKEL; TTB Merkez Konsey Başkanı, Mersin Deneyimi; Mersin Tabip Odası Temsilcisi’nin katılımıyla gerçekleştirilecektir.
Katılımınızı bekler iyi çalışmalar dileriz.

Tarih: 07 Eylül Perşembe
Saat: 18.00
Yer: Adana Eczacı Odası

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu