Prof. Dr. Nusret Fişek Ödülleri

Prof. Dr. Nusret Fişek Ödülleri

Türk Tabipleri Birliği, 1991 yılından bu yana, Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde öncü bir yeri olan ve Türk Tabipleri Birliği önceki başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek anısına çeşitli kategorilerde “Nusret Fişek Ödülleri” vermektedir.

Bu kapsamda 2016 yılı için “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” başta genç araştırmacıların yürütücüsü oldukları olmak üzere, halk sağlığı alanında yapılmış özgün araştırmalara ve incelemelere verilecektir.

Bireysel ya da ekip olarak ödül başvurusunda bulunanlar yönergede belirtilen dokümanları ve başvuru formunu eksiksiz tamamlamak durumundadır. Ödül yönergesi ve başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2016 yılı itibariyle yönergenin 10.Maddesindeki duyuru süreci Ağustos ayı olarak belirlenmiş, başvuru ve öneri tarihi 15 Eylül 2016 olarak uzatılmıştır. 11. Maddede yer alan jüri belirleme süreci de Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecektir. Öneride bulunacak kurum ve kuruluşlar, önerdikleri araştırma ya da inceleme ile ilgili bilgileri ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç 15 Eylül 2016 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na bildirirler.

Yönergede amacı “Türkiye’de halk sağlığı alanındaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunan ya da toplumsal sorunların çözümüne yeni ve önemli katkılar sağlayan bilimsel ve özgün çalışmaları ve onların yürütücülerini ödüllendirerek, başta genç araştırmacılar olmak üzere halk sağlığı disiplini ile ilgili çalışmalar yürütenleri halk sağlığı alanında araştırma yapmak için güdülemek ve halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak” olarak belirtilen ödüle, son üç yıl içerisinde yayımlanmış araştırmalar, teslim edilmiş tezler (yüksek lisans/ doktora/uzmanlık tezleri), incelemeler (ele aldığı konuyu analitik ve güncel bir bakış açısıyla inceleyen kapsamlı derleme, gözden geçirme vb. çalışmalar) ve yayımlanmış kitaplar aday olabiliyor ya da gösterilebiliyor.

Ödül için başvuru ya da aday gösterme 15 Eylül 2016 tarihine kadar devam edecek.

Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü Yönergesi ve Başvuru Formu için tıklayınız…

afgf