Prof.Dr.ONUR HAMZAOĞLU ONURUMUZDUR KILINA BİLE DOKUNDURTMAYIZ. BASIN AÇIKLAMASI

Prof.Dr.ONUR HAMZAOĞLU ONURUMUZDUR KILINA BİLE DOKUNDURTMAYIZ. BASIN AÇIKLAMASI

18.05.2011


Değerli Meslektaşlarım,

Öncelikle insan, hekim ve akademisyen olarak topluma karşı temel görevini yerine getirdiği için bir bilim insanı olan Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Dalı Başkanı Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu’nun hakkında soruşturma açılması üzerine olayı protesto etmek için Adana Tabip Odasında basın açıklaması düzenlenmiştir.

Basın açıklamasına Adana-Osmaniye Tabip Odası, ÇETKO, HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanlık Derneği) ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim görevlisi Dr.Necdet Aytaç ve hekim meslektaşlarımız katılmıştır.

Basın açıklamasını Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr.Resmiye Kaya okumuştur.

Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

        Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       Genel Sekreteri

BASIN  AÇIKLAMASI

ONUR’UMUZU SAVUNUYORUZ

İnsan, hekim ve akademisyen olarak topluma karşı temel görevini yerine getirdiği için bir bilim insanı,  Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu soruşturuluyor.    

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu uzun yıllardır Kocaeli bölgesinde yaşanan ciddi çevre ve sağlık sorunları ile uğraşmaktadır.

2005 yılında “Endüstri Yoğun Bölgelerde Yaşayanlarda Ölüm Nedenleri: Dilovası Örneği” isimli çalışmasının sonuçlarını yayınladı ve kansere bağlı ölümlerdeki aşırılığı gözler önüne serdi. Bu çalışmasını yerel ve ulusal bilim çevreleri ve siyasi otoriteler ile paylaştı. Çözüm önerilerini 2006’da TBMM’ye sundu.

Peki o günden bugüne ne değişti?

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu geçtiğimiz günlerde yürütücüsü olduğu yeni bir çalışmanın sonuçlarını basın aracılığı ile kamuoyuna sundu.

Kocaeli Üniversitesi’nde Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Tıbbi Genetik Anabilim Dallarından akademisyenler ile birlikte yürüttüğü, Üniversitenin bilimsel araştırma fonu tarafından desteklenen araştırmada annelerin ilk sütünde ve bebeklerin ilk kakalarında bazı ağır metaller ve eser elementler saptandı.

Sorumluluk sahibi bir bilim insanı olarak Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bu bilgiyi kamuoyuna açıkladı.

Soruşturma ve yargılama talepleri de bu açıklamadan sonra başladı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra “Kan ve dışkıları bırakın, doğum yapıp çocuk emziren annelerin sütünde bile çinko, demir, alüminyum, kurşun, kadmiyum tespit ettik, tehlike büyük” dediği, basın yoluyla bu bilgileri açıkladığı ve bu vesileyle ‘haberin geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağladığı, araştırma sonuçlarını halk arasında panik yaratmak amacıyla kullandığı” iddiasıyla yargılanması için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dilovası Belediye Başkanı Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet dilekçesi verdi. Savcılık hazırladığı dosyayı, söz konusu fiilin incelenmesi amacıyla Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdi.

Üniversite izin verdiği takdirde Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, TCK’nin 213. maddesi uyarınca 2 ila 4 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak…

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında Kocaeli Üniversitesi tarafından bu gerekçe ile ceza soruşturması yürütülmektedir.

Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından yukarıdaki gerekçelerle YÖK’e yazılan yazının, YÖK tarafından Kocaeli Rektörlüğü’nün bilgisine sunulması ve gereğinin rica edilmesi üzerine Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından disiplin soruşturması açıldı.

Prof. Hamzaoğlu, soruşturma gerekçesinde; “araştırma verilerini açıklayarak halkı paniğe sevk etmek” ile suçlanmaktadır.

Bilindiği üzere birkaç gün önce Kütahya’daki bir madende siyanürlü atıkların depolandığı havuzdaki setlerden biri yıkılmış, ülkemiz tarihinin en büyük kimyasal kazalarından birinin oluşması ve toplum sağlığının büyük zarar görmesi riski ortaya çıkmıştır. Bölgeye giden bilim insanları havada, toprakta, içme sularında ve bölgede yaşayan insanlarda toksik maddelerin düzeylerini ölçmeye ve bu bilgileri duyurmaya başlamışlardır. Yapmaları gereken de budur; çünkü risk kabul edilemez düzeye çıktığında gerekli önlemleri alarak olağandışı bu durumdan etkilenenleri ve etkilenme olasılığı bulunanları bölgeden uzaklaştırabilmek için toksik maddelerin kabul edilebilir oranların üzerine çıkıp çıkmadığını sürekli izlemek ve buna ilişkin verileri düzenli olarak açıklamak gerekir. Prof. Hamzaoğlu ve ekibinin yaptığı araştırma ve belli aşamada toplanmış verileri açıklamaları Kütahya örneği ile birebir aynıdır.

Dolayısıyla soruşturma gerekçesi bilimsellik ve toplum yararı ile çelişmekte olup, durumu toplumdan gizlemek gibi haklı çıkarılamayacak siyasi kaygıları akla getirmektedir.       

Sonuç olarak; Prof. Hamzaoğlu hakkında açılan soruşturmayı haksız, bilimsellikle bağdaşmaz ve son derece kaygı verici buluyor, İlgilileri; yetkilerini kullanırken,  akademik özgürlük ve toplum yararı değerlerini gözetmeye çağırıyoruz ve ONURUMUZU SAVUNUYORUZ. 18.05.2011

Adana-Osmaniye Tabip Odası, 
ÇETKO adına Dr.Sadun BÖLÜKBAŞI,
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) adına Dr.Elçin YOLDAŞCAN,
Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi  Dr.Necdet AYTAÇ

 

 

 

           Dr.Resmiye KAYA

Adana-Osmaniye Tabip Odası

                 Başkanı